fotky z obce

Nový Ruskov
Miera vytriedenosti odpadov v našej obci a druhy odpadov z našej obce PDF Vytlačiť
Utorok, 21 Február 2023 08:00
V prílohe:  http://www.novyruskov.sk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=689:tabuka-vpotu-vytriedenia-ko-2022novruskov-1&id=7:prihl&idfile=1&Itemid=144 http://www.novyruskov.sk/index.php?option=com ...
Čítajte viac...
 
Oznámenie o prerokovaní zmien a doplnkov územného plánu PDF Vytlačiť
Pondelok, 13 Február 2023 10:23
                                ...
Čítajte viac...
 
Oznámenie o zámere odpredaja pozemku podľa osobitného zreteľa (Vi,Je,Fr ) PDF Vytlačiť
Streda, 18 Január 2023 12:56
Oznámenie o zámere odpredaja pozemku podľa osobitného zreteľa  (Vi,Je,Fr ) Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove týmto vyjadruje súhlas s predloženým návrhom zmluvy dotýkajúcej sa odpredaja pozemkov vo vl ...
Čítajte viac...
 
Oznámenie o zámere odpredaja pozemku podľa osobitného zreteľa PDF Vytlačiť
Streda, 18 Január 2023 12:55
Oznámenie o zámere odpredaja pozemku podľa osobitného zreteľa   ( Dr,Dz) Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove týmto vyjadruje súhlas s predloženým návrhom zmluvy dotýkajúcej sa odpredaja pozemkov vo vlast ...
Čítajte viac...
 
Zámer na odpredaj obecnej kosačky PDF Vytlačiť
Streda, 18 Január 2023 09:30
Obec Nový Ruskov zverejňuje   Zámer č. 1  prevodu majetku obce priamym predajom v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zas ...
Čítajte viac...
 
Návrh obecného rozpočtu na rok 2023 PDF Vytlačiť
Štvrtok, 05 Január 2023 05:09
prijmy : http://www.novyruskov.sk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=665:prjmy-nvrh-rozpotu&id=7:prihl&idfile=1&Itemid=144 výdavky: http://www.novyruskov.sk/index.php?option=com_phocadownload& ...
Čítajte viac...
 
Vykurovacie obdobie a používanie palivových spotrebičov - informácia PDF Vytlačiť
Štvrtok, 24 November 2022 13:27
Vykurovacie obdobie a používanie palivových spotrebičov - informácia          S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požia ...
Čítajte viac...
 
Oznam -nových biometrických občianskych preukazov PDF Vytlačiť
Streda, 23 November 2022 13:13
Oznam : V súvislosti s prípravou na vydávanie nových biometrických občianskych preukazov  nájdete tu : http://www.novyruskov.sk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=660:oznmenie&id=7:prihl&idfil ...
Čítajte viac...
 
záujemcovia o voľbu poštou-info PDF Vytlačiť
Piatok, 18 November 2022 11:33
OBEC Nový Ruskov, 075 01   Oznámenie   Obec Nový Ruskov oznamuje e-mailové adresy, na ktoré sa môžu podávať žiadosti o voľbu poštou z cudziny voličom s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, k ...
Čítajte viac...
 
Hasiči informujú PDF Vytlačiť
Piatok, 18 November 2022 11:31
Vykurovacie obdobie a používanie palivových spotrebičov - informácia          S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpe ...
Čítajte viac...
 
OZNÁMENIE O VSTUPE NA POZEMOK PDF Vytlačiť
Piatok, 11 November 2022 11:45
OZNÁMENIE O VSTUPE NA POZEMOKSpoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom v Košiciach, Mlynská 31, IČO: 36599361, (ďalej len ako „VSD“), ako držiteľ povolenia a prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy v súlade ...
Čítajte viac...
 
<< Začiatok < Predošlý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>

Strana 1 z 35

Separovaný zber

Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť