fotky z obce

Nový Ruskov
Obecný internet- informácia PDF Vytlačiť
Pondelok, 17 Január 2022 11:23
V obci Nový Ruskov a to  časť Veľký Ruskov bola spustená nová optická sieť vo vlastníctve VSD a.s. , po ktorej firma E-max prevádzkuje optický internet.  Obdobná sieť by sa mala vybudovať aj v časti obce Malý Rus ...
Čítajte viac...
 
Oznámenie o zámere odpredaja pozemku podľa osobitného zreteľa PDF Vytlačiť
Utorok, 14 December 2021 07:33
Oznámenie o zámere odpredaja pozemku podľa osobitného zreteľa    Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove týmto vyjadruje súhlas s predloženým návrhom zmluvy dotýkajúcej sa zámeny pozemkov vo vlastníct ...
Čítajte viac...
 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA PDF Vytlačiť
Piatok, 03 December 2021 16:24
 VEREJNÁ VYHLÁŠKAE-MAX INTERNET & IT, s. r. o., Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov, IČO: 36659142- rozhodnutie o umiestnení telekomunikačnej stavby „Optická sieť, transport Trebišov – Milhostov – vodojem Nový Ruskov“ &nb ...
Čítajte viac...
 
Zmena úradných hodín PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 2021 13:18
Obecný úrad v Novom Ruskove oznamuje, že od 1.12.2021 až do odvolania je zmena úradných hodín pre verejnosť, a to takto: Od pondelka, až do piatku bude obecný úrad pre verejnosť otvorený od 7.30 hod do 11.00 hod. Od 11.00 hod je vydávanie ob ...
Čítajte viac...
 
Plán kontrolnej činnosti na rok 2022 PDF Vytlačiť
Piatok, 26 November 2021 11:30
Plán kontrolnej činnosti na rok 2022- návrh  http://www.novyruskov.sk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=597:pln-kontrolnej-innosti-nov-ruskov&id=7:prihl&idfile=1&Itemid=144  ...
Čítajte viac...
 
Zámer "I/79 Hriadky - Trebišov, preložka" PDF Vytlačiť
Pondelok, 15 November 2021 17:54
Zámer "I/79 Hriadky - Trebišov, preložka" je k nahliadnutiu na obecnom úrade v Novom Ruskove počas stránkových hodín alebo na   https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/i-79-hriadky-trebisov-prelozka-2 ...
Čítajte viac...
 
Úrad práce - úradné hodiny PDF Vytlačiť
Utorok, 09 November 2021 08:16
Dobrý deň,Týmto Vám oznamujeme, že na základe covid automatu a z dôvodu nariadenia riaditeľa ÚPSVaR v Trebišove Mgr. Martina Dzielavského funguje úrad s účinnosťou od 8.11.2021 v obmedzenom režime.Úradné hodiny sa upravili  následo ...
Čítajte viac...
 
Upovedomenie o začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. PDF Vytlačiť
Utorok, 09 November 2021 08:15
OBEC NOVÝ RUSKOV Sv. Cyrila a Metoda 155/113, PSČ 075 01 ___________ Váš list číslo/zo dňa Naše číslo V ...
Čítajte viac...
 
OZNÁMENIE O VSTUPE NA POZEMOK PDF Vytlačiť
Pondelok, 23 August 2021 12:04
OZNÁMENIE O VSTUPE NA POZEMOKSpoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom v Košiciach, Mlynská 31, IČO: 36599361,(ďalej len ako „VSD“), ako držiteľ povolenia a prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy v súlades § ...
Čítajte viac...
 
Zmena taríf v autobusovej doprave PDF Vytlačiť
Pondelok, 14 Jún 2021 05:13
Vážená pani starostka, vážený pán starosta, týmto si Vás dovoľujem požiadať o spoluprácu pri komunikácii dôležitých zmien, ktoré sa chystajú v prímestskej autobusovej doprave na východe Slovenska a týkajú s ...
Čítajte viac...
 
Návrh Záverečný účet Obce Nový Ruskov a rozpočtové hospodárenie za rok 2020 PDF Vytlačiť
Pondelok, 17 Máj 2021 14:29
Návrh Záverečného  účtu Obce Nový Ruskov a rozpočtové hospodárenie za rok 2020 nájdete  tu: http://www.novyruskov.sk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=552:zveren-et-obce-nov-ruskov-a-rozpotov-hosp ...
Čítajte viac...
 
<< Začiatok < Predošlý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>

Strana 3 z 35

Separovaný zber

Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť

Podnikatelia obce