fotky z obce

Nový Ruskov
Stromy a kanalizácia PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
Tých čo miluju stromy zarmútia nasledujjúce riadky.V nabližšich týždňoch  sa započne s výkopovými prácami pri výstavbe obecného vodovodu a kanalizácie. Podľa posledných jednaní a správ výkopové práce by sa mali začať od do ...
Čítajte viac...
 
Štúdia rekonštrukcie obecného úradu PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
Starosta obce spolu s projektantom p. Stašom pripravilipredprojekt riešenia rekonštrukcie obecného úradu. Celá budova by sa mala radikálne prestavať. Na prízemí by sa mali vytvoriť miestnosti pre materskú školu spolu šo školskou jedálň ...
Čítajte viac...
 
Bližšie k eurofondom PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
Poznámky zo školenia v Manínskej tiesňave.Naša obec v prvom rade by si mala určiť priority na 1 rok, na 4 roky a na 10 rokov. Tieto priority by mali byť obsiahnuté vo veľmi dôležitom dokumente http://195.28.72.92/~novyruskov/tabula/Plan_ro ...
Čítajte viac...
 
V Malom Ruskove si niekto pomýlil PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
verejné priestranstvo s verejným smetiskomMedzi obchodom a gréckokatolíckym chrámom sa začali preprípravné práce na revitalizácii priestranstva.Počíta sa tam s chodníkom a s parkovou zeleňou.Obec tamkde ma isť chodník vyviezla asvaltovú s ...
Čítajte viac...
 
Výstavba kanalizácie pokračuje PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
Ostal som prekvapený keď mi niekto položil otázkučo sa kope na dolnom konci. Vysvetľujem , že uvedené výkopové práce sú spojené s výstavbou vodovodu a kanalizácie. Celá stavba začala od domu č. 81 a má skončiť pri obecnom úrade. Deň ...
Čítajte viac...
 
Dýchame čistý vzduch, ale nie dlho PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
Uhoľná elektráreň v Trebišove nám zaručí že ho dlho dýchať nebudeme.Na stránke mesta Trebišov www.Trebisov.sk prebieha búrlivá diskusia ohľadom výstavby elektrárne.Gigantomanické plány niektorých miliónov chtivých maniakov dostávaj ...
Čítajte viac...
 
Ľadovec v polovici chotára zničil úrodu PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
Multithumb found errors on this page: There was a problem loading image http://www.domasa.sk/obec/nruskov/obrazky/freshstories/fotos//1182796414.jpg There was a problem loading image http://www.domasa.sk/obec/nruskov/obrazky/freshstories/fotos//118279641 ...
Čítajte viac...
 
Konalo sa 6.zasadanie obecného zastupiteľstva PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
Starosta obce za prítomnosti 6 poslancov a riaditeľky školyotvoril schôdzu. Po doplnení programu bol schválený tento program:1. Otvorenie2. Kontrola plnenia uznesení3. Určenie overovateľov zápisnice4. Deň obce5. Informácie o výstavbe kanaliz ...
Čítajte viac...
 
Mimoriadne zastupiteľstvo za účasti PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
6 poslancov sa uskutočnilo v piatokv zasadačke obecného úradu. Okrem hlavného bodu organizačného zabezpečenia a príprav priebehu osláv 790. výročia písomnej zmienky o obci, poslanci na návrh Ing. Jaroslava Leškaniča prejednali a schválili ...
Čítajte viac...
 
Nezabudnuteľné „Kenderičné dni“ PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
Dňa 11. až 12. augusta si obec Nový Ruskov pripomenula 790. výročie 1. písomnej zmienky o obci impozantným dvojdňovým programom. Samotnému slávnostnému otvoreniu predchádzali sprievody folklórných skupín ulicami obce, ktoré svojim sp ...
Čítajte viac...
 
Zasadalo obecné zastupiteľstvo PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
Dňa 30. augusta sa konalo zasadanie obecného zastupiteľstva.Program a obsah rokovania je prístupný v sekcii "zápisnice OZ". ...
Čítajte viac...
 
<< Začiatok < Predošlý 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nasledujúca > Koniec >>

Strana 30 z 35

Separovaný zber

Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť

Podnikatelia obce