fotky z obce

Nový Ruskov
Zasadalo obecné zastupiteľstvo PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
Dňa 16.novembra sa konalo 8 zasadanie OZBližšie inofrmácie a závery zo zasadania OZ najdete v rubrike zápisnice OZ. ...
Čítajte viac...
 
VZN o miestnych daniach PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyNávrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Nový Ruskov. dňa: 16. 11. 2007 VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Nový Ruskov dňa: 1. 12. 2007 VZN nadobúda účinn ...
Čítajte viac...
 
Zasadalo obecné zastupiteľstvo PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
Dňa 14.decembra (v piatok) 2007 o 17.00 hod. sa konalo zasadanie OZ.Poslanci neschválili ani návrh rozpočtu ani odpredaj pozemkov pod vodnou plochou rybníka. Schválili odmenu pre správcov siete za rok 2007, zakúpenie pyrotechniky na Silvester 20 ...
Čítajte viac...
 
Vinčujem, vinčujem , PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
na to Bože narodzeňe , pokorňejši horňejši ročki dočekac, ne taki smutni aľe vešeli , žebi sce chodzili po medzi stožočki jak jasni mešačok pomedzi hvizdočki, to ja Vám vinčujem to vám Bože daj . ...
Čítajte viac...
 
Staré matriky PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
Multithumb found errors on this page: There was a problem loading image http://www.domasa.sk/obec/nruskov/obrazky/freshstories/fotos//1198856743.jpg There was a problem loading image http://www.domasa.sk/obec/nruskov/obrazky/freshstories/fotos//119885674 ...
Čítajte viac...
 
Elektráreň v Trebišove PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
Len 3 km od obce Nový Ruskov sa má z iniciatívy ČES so sídlom v Sečovciach začať s výstavbou elektrárne s kapacitou 3 x 240+165 MW. Ide o najväčšiu elektráreň na čierne a hnedé uhlie na Slovensku, ktorá vážne negatívne ovplyvní ...
Čítajte viac...
 
V Novom Ruskove sa 7. januára PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
Multithumb found errors on this page: There was a problem loading image http://www.domasa.sk/obec/nruskov/obrazky/freshstories/fotos//1199737445.jpg There was a problem loading image http://www.domasa.sk/obec/nruskov/obrazky/freshstories/fotos//119973744 ...
Čítajte viac...
 
Náčrt futbalovej tribúny PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
Multithumb found errors on this page: There was a problem loading image /data/web/webspace/25/12/10/0050101225/obec/nruskov/obrazky/freshstories/fotos/tribuna.jpg There was a problem loading image /data/web/webspace/25/12/10/0050101225/obec/nruskov/obraz ...
Čítajte viac...
 
Návrh rozpočtu na rok 2008 PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
ako aj plnenie rozpočtu obce za rok 2007Návrh rozpočtu na rok 2008 nájdete tu: http://195.28.72.92/~novyruskov/pracovne/nr2008.xls http://195.28.72.92/~novyruskov/pracovne/pr2007.xls ...
Čítajte viac...
 
Zasadalo obecné zastupiteľstvo PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
V utorok o 16:00 sa zišli poslanci OZ v Novom Ruskove abyznova prejednali návrh rozpočtu obce na rok 2008. Okrem pripomienkovania návrhu rozpočtu schválili rozpočtové opatrenie, schválili kúpne zmluvy pozemkov pod ihriskom, prijali opatrenia na ...
Čítajte viac...
 
V obecnom lesíku skončila výchovná ťažba PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
Uvedená ťažba sa vykonala z dôvodu, že lipový porast je veľmi prehustený a samotné stromy sú vysoké a tenké.  K tejto prebierke sa malo pristúpiť už pred niekoľkými rokmi. Výsledným efektom prerezávky bude zdravší a mohutnejší ...
Čítajte viac...
 
<< Začiatok < Predošlý 31 32 33 34 35 Nasledujúca > Koniec >>

Strana 31 z 35

Separovaný zber

Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť