fotky z obce

Nový Ruskov
Výbuch plynovodu bolo vidieť aj do našej obce PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
Multithumb found errors on this page: There was a problem loading image /data/web/webspace/25/12/10/0050101225/obec/nruskov/obrazky/freshstories/fotos/plynovod/vybuch1.jpg There was a problem loading image /data/web/webspace/25/12/10/0050101225/obec/nrus ...
Čítajte viac...
 
Kúpiť či predať PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
V týchto dňoch je medzi členmi obecného zastupiteľstva pretriasaná otázka ohľadom pozemkov pod rybníkom a budovy materskej škôlky.    Vodná nádrž –Nový Ruskov je vo vlastníctve slovenského vodohospodárskeho podniku. Tento ...
Čítajte viac...
 
PREDAŤ PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
Myslím si, že autor predchádzajúceho článku si zvolil nie celkom výstižný názov pre svoj článok.Myslím si, že autor predchádzajúceho článku si zvolil nie celkom výstižný názov pre svoj článok. Skôr by sa hodil názov PREDAŤ. Sn ...
Čítajte viac...
 
Prebačce, že tak až škodzim tomu valalu. PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
Reakcia na list p. Leškaniča Čo sa týka rybníka   A.)  Ja som neprišiel s návrhom na odpredaj pozemkov pod rybníkom. V podstate rybári sa ozvali po tom, kedy im bolo zaslané upozornenie obce o znečistení brehu ...
Čítajte viac...
 
V sobotu sa pracovalo aj na FIZEŠKE PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
Multithumb found errors on this page: There was a problem loading image /data/web/webspace/25/12/10/0050101225/obec/nruskov/obrazky/freshstories/fotos/drahnovec/malyruskov drahnovec 001.jpg There was a problem loading image /data/web/webspace/25/12/10/00 ...
Čítajte viac...
 
Vážení priatelia, PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
mrzí ma, že som okamžite nereagoval. Pravda je taká, že nemám dostatok času sedieť a vypisovať po internete. Venoval som sa výstavbe šatní pre futbalistov a riešeniu otázok zabezpečenia financií pre dobudovaniu vody a k ...
Čítajte viac...
 
Zasadalo obecné zastupiteľstvo PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
V úvvode starosta zhodnotil plnenie uznesení, uznesenie týkajúce sa ekonomickej expertízy internetového združenia sa zatiaľ nesplnilo. Zámenná zmluva na pozemok v Trebišove sa zatiaľ nerealizovala. Starosta vrátil na opätovné prerokovanie ...
Čítajte viac...
 
Zoznam parciel a užívateľov PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
Bývalý hospodársky obvod PRD Nový Ruskov pozostával z niekoľko katastrálnych území. Vzhľadom na to , že sa množia dotazy ohľadom skutočného užívania vlastníctva Vašich pozemkov prinášame stručný zoznam pozemkov a nájomcov, kto ...
Čítajte viac...
 
Nadácia Ekopolis a Konto orange boli štedré aj k našim obciam PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
V tomto roku po opakovaných žiadosťach našu obec podporilitieto dve nadácie : Nadácia EKOPOLIS vrámci svojho programu Ľudia pre stromy poskytne na výsadbu stromčekov vo farskej záhrade - farský park -sumu 22.000,- Sk. Viac na tomto linku: web ...
Čítajte viac...
 
Prinášame najaktualnejší zoznam neznámych vlastníkov za k.ú. Veľký Ruskov PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
Z tohto titulu vyzývame dotknuté osoby aby si do jesene 2008 usporiadali vlastníctvo k predmetným pozemkom, nakoľko po schválení rozdeľovacieho plánu pôda neznámych vlastníkov bude vytýčená v okrajovej časti chotára. Podotýkame, že celk ...
Čítajte viac...
 
Oznamujeme účastníkom pozemkových úprav v Malom Ruskove, že PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
každý nový vlastník si môže dať vytýčiť nový pozemok v prírode na základe žiadosti, ktorúje potrebné adresovať Obvodnému pozemkovému úradu v Trebišove.  ...
Čítajte viac...
 
<< Začiatok < Predošlý 31 32 33 34 35 Nasledujúca > Koniec >>

Strana 32 z 35

Separovaný zber

Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť