Oznamy
Nový Ruskov
Výsledky volieb 2. kola volieb prezidenta SR v našej obci PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
Z celkových 518 voličov sa zúčastnilo volieb 289 voličov, Z toho odovzdalo pre Ivana Gašparoviča 73,26 % hlasov a pre Ivetu Radičovu 26,73 % . ...
Čítajte viac...
 
Pozemkové úpravy -Veľký Ruskov PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
Zverejnenie návrhu rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu v k. ú. Veľký Ruskov Obvodný pozemkový úrad v Trebišove rozhodnutím zverejnil projekt pozemkových úprav- časť "Návrh rozdeľovacieho plánu vo f ...
Čítajte viac...
 
Likvidácia divokých skládok v obci PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
V týchto dňoch sa pripravuje dokumentácia ohľadom výskytu divokých skládok v chotári našej obce. Preto žiadame všetkých obyvateľov obce aby  každú divokú skládku zistenú v chotári obce nahlásili na obecný úrad. Obec predmetnú ...
Čítajte viac...
 
Vytýčenie nových pozemkov PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
Upozorňujeme všetkých vlastníkov nových pozemkov  v k.ú. Veľký Ruskov na tú skutočnosť, že pokiaľ majú záujem o vytýčenie nových pozemkov v prírode aby odoslali obdržanú návratku na pozemkový úrad. Vytýčenie pozemkov  v ...
Čítajte viac...
 
Eurovoľby 2009 PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
Prinášame výsledky volieb do EÚ parlamentuZ oprávnených voličov sa v našejobci zúčastnilo 145 voličov Jednotlivé strany obdržali nasledovný počet hlasov: - LS HZDS  9 SaS   1 Smer   81 Strana zelených  6 ...
Čítajte viac...
 
Zasadanie obecného zastupiteľstva PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
V poradí 24.zasadanie obecného zastupiteľstva sa nekonalo, nakoľko nebolo uznašania schopné. Nové zasadanie zvolá starosta v náhradnom termíne. ...
Čítajte viac...
 
Malý Ruskov je už zapísaný v katastri nehnuteľností PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
V týchto dňoch je na www.katasterportal.skzverejnený nový stav v katastri nehnuteľnosti po pozemkových úpravách v Malom Ruskove. Škoda , že do dnešného dňa nedošlo k realizácii spoločných opatrení a zariadení napriek tomu, že bolo vy ...
Čítajte viac...
 
Poľovný revír Lipka PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
Poľovné združenie Lipka Nový Ruskov upozorňuje všetkých vlastníkov a uživateľov pozenmkov v navrhovanom obvodepoľovného združenia Lipka, že dňa 3.11.2009 o 10.00 v zasadačke obecného úradu v Novom Ruskove uskutoční verejné prejednanie ...
Čítajte viac...
 
Voľby do VÚC PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
Prinášame výsledky volieb v našej obci Počet voličov zapísaných v zozname voličov Počet voličov, ktorým boli odovzdané obálky Počet odovzdaných obálok ...
Čítajte viac...
 
Poľnohospodárska platobná agentúra PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
v rámci výzvy 3.4.1 podporilaObec Nový Ruskov sumou 275 978 EUR. Uvedené prostriedky použije na I. etapu rekonštrukciu kultúrneho domu vo Veľkom Ruskove. Viac  na www.apa.sk/index.php. Z fondu rozvoja vidieka sa poporujú tieto aktivity: ...
Čítajte viac...
 
Návrh rozpočtu na rok 2009 PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
Bližšie informácie najdete tu:www.ruskov.net/dokumenty/Nr%202010.xls a plnenie rozpočtu: www.ruskov.net/dokumenty/pr2009.xls ...
Čítajte viac...
 
<< Začiatok < Predošlý 31 32 33 34 35 Nasledujúca > Koniec >>

Strana 34 z 35
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home