Registrovať

fotky z obce

Nový Ruskov
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže PDF Vytlačiť
Štvrtok, 26 November 2015 13:43
Verejný obstarávateľ:Obec Nový Ruskov       Obecný úrad Nový Ruskov,          Obec Nový Ruskov, na základe súhlasu a schválenia : „Verejnej súťaže na výber kupujúceho obecných pozemkov za účelom výstavby sídliska Lú ...
Čítajte viac...
 
Zámer prenájmu plochy PDF Vytlačiť
Utorok, 03 November 2015 13:44
Obec Nový Ruskov, týmto zverejňuje zámer prenájmu plochy 0,24 m2 parc. číslo 2059, k. ú. Veľký Ruskov pre fy STAVOSERVIS, za účelom umiestnenia reklamnej tabule formou dôvodu hodného osobitného zreteľa (nájomca má reklamnú tabuľu dlhod ...
Čítajte viac...
 
UPOZORNENIE PDF Vytlačiť
Štvrtok, 30 Júl 2015 09:48
Dobrý deň,               oznamujeme Vám, že v dňoch od 31.7.2015 do 3.8.2015 nebude prístupná  web stránka Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb: http://www.teleoff.gov.sk  Z daného dôvo ...
Čítajte viac...
 
OZNAM PDF Vytlačiť
Streda, 29 Júl 2015 10:15
OZNAM pre obyvateľov obce.Obec Nový Ruskov, zastúpená starostom obce Ing. Jánom Borovským, Vám týmto oznamuje že od 03.08.2015 do 07.08.2015 vrátane bude Obecný úrad z dôvodu čerpania dovolenky ZATVORENÝ. Ing. Ján Borovskýstarosta o ...
Čítajte viac...
 
P O Z V Á N K A PDF Vytlačiť
Piatok, 26 Jún 2015 05:31
P O   Z   V   Á N K   A   Týmto zvolávam všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva v   Novom Ruskove a občanov obce na piate zasadnutie obecného zastupiteľstva 29. 06 .2015 (v pondelok) o 19.00 hod.  Na obecnom úrade    Pro ...
Čítajte viac...
 
Vyhlásenie volieb na pozíciu hlavného kontrolóra obce PDF Vytlačiť
Utorok, 16 Jún 2015 08:17
Vyhlásenie volieb na pozíciu hlavného kontrolóra Obce Nový Ruskov           Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a Uznesenie Obecného zastupiteľ ...
Čítajte viac...
 
Pozvánka PDF Vytlačiť
Piatok, 12 Jún 2015 11:54
      Týmto zvolávam všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva v   Novom Ruskove a občanov obce na  štvrte zasadnutie obecného zastupiteľstva   15. 06 .2015 (v pondelok) o 19.00 hod.     Na obecnom úrad ...
Čítajte viac...
 
Prerušenie distribúcie elektriny PDF Vytlačiť
Piatok, 05 Jún 2015 10:19
Dňa 29. júna 2015 v čase od 09:00 h do 13:30 h bude plánová odstávka elektrickej energie v časti obce Veľký Ruskov úseky:ul Sv. Cyrila a Metoda od č. d. 136 po č. d. 81, od č. d. 49 po č. d. 147Veľký Ruskov 1, Veľký Ruskov 154, Veľký R ...
Čítajte viac...
 
Úprava VN 269- PDF Vytlačiť
Streda, 13 Máj 2015 07:02
Východoslovenská distribučná a.s. pripravuje realizáciu nižšie uvedenej stavby, ktorej obsahom je úprava existujúceho VN vedenia podľa priloženej grafickej dokumentácie. http://www.novyruskov.sk/index.php?option=com_phocadownload&view=cat ...
Čítajte viac...
 
Regionálna integrovaná stratégia Košického kraja- pripomienkovanie PDF Vytlačiť
Štvrtok, 30 Apríl 2015 11:20
viac  http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-strategia-rius-kosickeho-samospravneho-kraja   ...
Čítajte viac...
 
Výzva PDF Vytlačiť
Štvrtok, 23 Apríl 2015 11:30
  Pri preberaní stavby kanalizácie v obci Nový Ruskov časť Veľký Ruskov v roku 2014 do správy VVS,a.s., závod Trebišov, bol zo strany obce daný prísľub k zabezpečeniu napojenosti  obyvateľov na verejnú kanalizáciu V rámci s ...
Čítajte viac...
 
<< Začiatok < Predošlý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>

Strana 5 z 29
Home
Copyright © 2019. Novy Ruskov &