Registrovať

fotky z obce

Zámer prenájmu plochy PDF Vytlačiť
Utorok, 03 November 2015 13:44
Obec Nový Ruskov, týmto zverejňuje zámer prenájmu plochy 0,24 m2 parc. číslo 2059, k. ú. Veľký Ruskov pre fy STAVOSERVIS, za účelom umiestnenia reklamnej tabule formou dôvodu hodného osobitného zreteľa (nájomca má reklamnú tabuľu dlhodobo umiestnenú na danej ploche).
 
Home Ruskovský spravodaj Zámer prenájmu plochy
Copyright © 2019. Novy Ruskov &