fotky z obce

Rozpočet obce na rok 2018 PDF Vytlačiť
Štvrtok, 18 Január 2018 00:00

Návrh rozpočtu Obce Nový Ruskov na rok 2018:

Celkové znenie návrhu rozpočtu  nájdete na tomto linku:

navrhované príjmy obce

 
navrhované výdavky obce
 
 Vysvetlivky:

V príjmovej časti sme navýšili príjem podielových daní, podľa výnosu MF SR. 

Vo výdavkoch sme navýšili výdavky na mzdy - obec 0111, 0960 pretože od prvého januára sa mzdy zvyšujú o 4,8%, tým pádom sú navýšené aj odvody, tak isto sú mzdy navýšené  mzdy v MŠ 0911 - zvýšenie od 1.9.2018.

Vysvetlivky k funkčnej klasifikácii - bežný rozpočet:

- 0111 - obecný úrad

- 0112 - banka

- 0160 - voľby

- 0170 - transakcie verejného dlhu - úver

- 0220 - civilná ochrana

- 0451 - cestná doprava

- 0510 - nakladanie s odpadmi

- 0520 - nakladanie s vodami - stočné

- 0540 - ochrana prírody a krajiny 

- 0630 - vodné

- 0640 - verejné osvetlenie

- 0810 - rekreačné a športové služby ( futbal)

- 0820 - kultúrne služby

- 0840 - náboženské a iné spoločenské služby (dom smútku)

- 0911 - materská škola

- 0950 - školenia

- 0960 - školská jedáleň

- 1020 - stravovanie pre dôchodcov

Kapitálový rozpočet

- 0620 - realizácia stavieb - 8.000€ - (spoluúčasť) - chodníky Nová a Lipová ulica

- 0620 - realizácia stavieb - 2.000€ (spoluúčasť) - autobusové zastávky

- 0620 - realizácia stavieb - 3.885€ - chodník od č.d. 147...

- 0810 - rekreačné a športové služby - 2.000€ - spoluúčasť na osvetlenie multifunkčného ihriska

- 0810 - rekreačné a športové služby - 2.000€ - studňa na ihrisku

- 0820 - kultúrne služby - 1.485€ + 515€ - spoluúčasť - podlaha kultúrny dom

- 0820 - kultúrne služby - 10.000€ - spoluúčasť rekonštrukcia KD Malý Ruskov

- 0170 - splatenie  úveru - 1.200.000€ - splatenie úveru

 

 

 

Separovaný zber

Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť