fotky z obce

Osýpky PDF Vytlačiť
Pondelok, 23 Júl 2018 07:22

Dobrý deň,

 

v prílohe emailu Vám zasielame na vedomie rozhodnutie vydané verejnou vyhláškou,  zamerané na doočkovanie osôb proti osýpkam, u ktorých bolo omeškané pravidelné povinné očkovanie v zmysle platného  očkovacieho kalendára  pre pravidelné povinné očkovanie.

Rozhodnutie je zamerané preventívne, aby sa dosiahla, čo najvyššia miera kolektívnej imunity v okrese Trebišov a tým sa minimalizovalo riziko zavlečenia a vzniku osýpokKaždé dieťa, ktoré dovŕšilo prvý deň 15. mesiaca až do 18 rokov vekuktoré  nebolo očkované proti osýpkam v rámci povinného očkovania, v čase, keď dosiahlo vek na očkovanie, má byť teraz doočkované. Lekár pred očkovaním vyšetrí zdravotný stav dieťaťa a zaočkuje zdravotne spôsobilé deti . Jedná sa o doočkovanie  chýbajúceho pravidelného povinného očkovania. Rozhodnutie bolo vydané  z dôvodu explozívneho  epidemického  výskytu  ochorení  na  osýpky  v  susediacom  okrese  Michalovce.

Súčasne vo verejnej vyhláške  odporúčame  ďalším fyzickým osobám, najmä fyzickým osobám v ročníkoch narodenia 1968 až 1985, absolvovanie očkovania proti osýpkam na vlastnú žiadosť podľa pokynov všeobecného lekára.

 

Touto cestou si Vás dovoľujeme požiadať o zverejnenie oznámenie k verejnej vyhláške a verejnej vyhlášky na Vašich mestských / obecných  výveskách  obvyklým spôsobom.  Taktiež si dovoľujeme požiadať Vás o poskytnutie tejto informácie  obyvateľom cestou mestského /obecného rozhlasu.

 

Vopred  ďakujeme  za spoluprácu.

 

S pozdravom

 

 

RNDr. Mgr. Lucia Demesová

 

Zástupkyňa regionálnej hygieničky

Vedúca oddelenia preventívnej medicíny

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove

Jilemnického 3370/2, 07501 Trebišov

Tel: 056/ 668 12 74, Mobil: 0918 680 305

www.ruvztv.sk
 

Separovaný zber

Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť