fotky z obce

Návrh dodatku č. 2 k VZN o obecných poplatkoch PDF Vytlačiť
Pondelok, 14 Január 2019 14:02

Návrh dodatku č. 2

 k VZN o obecných poplatkoch

 

 

 

 

Pôvodný stav:

 

Čl.7

Poplatok za prenájom kultúrneho domu vo Veľkom Ruskove

 

Poplatok platí fyzická i právnická osoba za využívanie časti, alebo celého kultúrneho domu na účely svadieb, zábav, spoločenských akcií a pod.

 

a) prenájom KD na svadbu, plesy …......................................... 40.-€ + réžijné náklady (elektrina, voda, plyn, stočné)

b) prenájom KD na kar, jubilea

 • veľká sála a kuchyňa …................................. 20.-€ + réžijné náklady (elektrina, voda, plyn, stočné)

 • salónik a kuchyňa …..................................... 15.-€ + réžijné náklady (eletrina, voda, plyn, stočné)

   

   

  Nový stav:

   

  Čl.7

  Poplatok za prenájom kultúrneho domu vo Veľkom Ruskove

   

  Poplatok platí fyzická i právnická osoba za využívanie časti, alebo celého kultúrneho domu na účely svadieb, zábav, spoločenských akcií a pod.

   

  a) prenájom KD na svadbu, plesy …......................................... 40.-€ + réžijné náklady (elektrina, voda, plyn, stočné) + 10€ za likvidáciu odpadu

  b) prenájom KD na kar, jubilea + 5€ za likvidáciu odpadu

 • veľká sála a kuchyňa …................................. 20.-€ + réžijné náklady (elektrina, voda, plyn, stočné)

 • salónik a kuchyňa …..................................... 15.-€ + réžijné náklady (eletrina, voda, plyn, stočné)

   

   

  Čl. 8

  Poplatok za prenájom kultúrneho domu v Malom Ruskove

   

  Poplatok platí fyzická i právnická osoba za využívanie časti, alebo celého kultúrneho domu na účely svadieb, zábav, spoločenských akcií a pod.

   

  a) prenájom KD na svadbu, plesy …......................................... 15.-€ + réžijné náklady (elektrina, voda, plyn, stočné) + 10€ za likvidáciu odpadu

  b) prenájom KD na kar, jubilea …...............................15.-€ + réžijné náklady (elektrina, voda, plyn, stočné) + 5€ za likvidáciu odpadu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dodatok č. 2

   

  Návrh

   

  Vyvesené  dňa: 14.1.2019

   

  Zvesený dňa: 29.1.2019

   

  Dodatok č.1 schválený: 29.1.2019

   

  Vyvesený schválený: 29.1.2019

   

  Účinnosť: 12.2.2019

   

   

                                                                                                Ing. Ján Borovský

                                                                                                   starosta obce

 

Separovaný zber

Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť