Registrovať

fotky z obce

Pozvánka na 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva PDF Vytlačiť
Piatok, 04 Október 2019 05:59

POZVÁNKA

Týmto zvolávam všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva v Novom Ruskove a občanov obce na piate zasadnutie obecného zastupiteľstva.

9.10.2019 (v stredu) o 19.30 hod.

na obecnom úrade

 

Program :

1. Otvorenie

2. Určenie overovateľov zápisnice

3. Budova MŠ

4. Žiadosť firmy Agroprodukt o prenájom parcely

5. Príprava mesiaca úcty k starším

6. Príprava Mikuláša

7. Vianočné osvetlenie

8. Investičné akcie pre budúce obdobie

9. Zmena finančného pásma na nákup potravín na jedlo stravníkov MŠ

10. Rôzne

11. Záver

 

 

Ing. Ján Borovský

Starosta Obce

 
Home Ruskovský spravodaj Pozvánka na 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva
Copyright © 2019. Novy Ruskov &