fotky z obce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov oznamuje PDF Vytlačiť
Utorok, 10 Marec 2020 13:35

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

                        Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

M.R.Štefánika 73/23,  075 01 T r e b i š o v

                                                                                               

 

V Trebišove 10.3.2020

 

Mestá, Obce, Subjekty

 

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov prijal opatrenia, ktorých cieľom je predísť šíreniu vírusu COVID – 19. Počas krízového režimu do odvolania platí nasledovné:

 

 

 

1.      Žiadame   klientov aby dôkladne zvážili osobnú návštevu na úrade a prednostne komunikovali mailom a telefonicky.

 

2.      Odkladajú sa všetky termíny kontaktov – hlásenie sa.  Uchádzači o zamestnanie budú kontaktovaní zamestnancami úradu.

 

3.      Žiadosť o zaradenie do evidencie je možné podať  aj elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, mailom alebo poštou do 7 kalendárnych dní od skončenia zamestnania.

 

4.      Všetky žiadosti o dávky  ( prídavok na dieťa, rodičovský príspevok, pôrodné, náhradné výživné, hmotná núdza, náhradná rodinná starostlivosť) je možné podať aj elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, mailom alebo poštou.

 

5.      Všetky ostatné doklady je možné podať mailom, poštou alebo do podateľne úradu.

 

6.       Prerušujú sa všetky výberové konania, školenia, vzdelávacie, skupinové aktivity a vykonávanie aktivačnej činnosti.

 

7.      Informácie klientom sa podávajú telefonicky alebo mailom.

 

 

Na základe uvedených skutočností vás žiadame o spoluprácu, a to vyhlásenie uvedených informácií v miestnom rozhlase a zverejnenie na verejných tabuliach obce.

 

 

 

S pozdravom

 

 

                                                                                             Ing. Peter Rico MBA, LLM

                                                                                              riaditeľ ÚPSVaR Trebišov

 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov oznamuje