fotky z obce

Program bohoslužieb PDF Vytlačiť
Pondelok, 29 Jún 2020 05:31

PROGRAM BOHOSLUŽIEB FARNOSTI

NOVÝ RUSKOV          

2023

Deň

Čas

Úmysel/ Bohoslužba

 Pondelok   22.5.

 

Sv. mučeník Bazilisk.

 

8:30

 

 

 

+ Michal 

(vd. Anna Mihovičová)

 

 

 Utorok     23.5.

 

Náš prepodobný otec a vyznávač

Michal, synadský biskup.

prepodobná Eufrozínia Polocká.

 

18:00

* Jozef

(Ján Roman)

staroslovienska

 

 Streda    24.5.

Zakončenie Paschy

 

Náš prepodobný otec Simeon

Obdivuhodného vrchu.

Prepodobný Nikita Stlpnik,

perejaslavský divotvorca.

 

18:00

+ Jozef, Anna a ost.

 z rod. Porhinčákovej

(vd. Terézia Jurková)

 Štvrtok    25.5.

 

3. nájdenie úctyhodnej hlavy sv.

a slávneho Pánovho proroka,

predchodcu a krstiteľa Jána.

 

8:30

 

 

+ Ján, Mária, Emil

(Ján Leškanič)

 

 Piatok    26.5.

Zakončenie Nanebovstúpenia.

 

Sv. apoštol Karpos, 1 zo 70.

 

      Zdržanlivosť od mäsa.

18:00

+ Ján

(vd. Viera Harmadiová)

    Eucharistická adorácia    

 Sobota   27.5..

5. zádušná

 

Sv. hieromučeník Terapont.

 

10:00

+ Sv. liturgia za všetkých zosnulých

s panychídou.

Nedeľa 28.5.

Svätá Päťdesiatnica

 

Náš prepodobný otec Nikita,

chalcedónsky biskup.

 

10:00

 

14:00

Sv. liturgia 

myrovanie

 

Večiereň s modlitbami na kolenách

                 

              MALÝ RUSKOV

 

Deň

Čas

Úmysel/ Bohoslužba

Sobota 27.5.

8:15

+ Sv. liturgia za všetkých zosnulých s panychídou

Nedeľa  28.5.

8:15

Sv. liturgia    myrovanie

 

 

 


 

 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť