fotky z obce

Zámer "I/79 Hriadky - Trebišov, preložka" PDF Vytlačiť
Pondelok, 15 November 2021 17:54

Zámer "I/79 Hriadky - Trebišov, preložka" je k nahliadnutiu na obecnom
úrade v Novom Ruskove počas stránkových hodín alebo na 

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/i-79-hriadky-trebisov-prelozka-2

 

Separovaný zber

Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť

Podnikatelia obce