fotky z obce

Obecný internet- informácia PDF Vytlačiť
Pondelok, 17 Január 2022 11:23

V obci Nový Ruskov a to  časť Veľký Ruskov bola spustená nová optická sieť vo vlastníctve VSD a.s. , po ktorej firma E-max prevádzkuje optický internet.  Obdobná sieť by sa mala vybudovať aj v časti obce Malý Ruskov a neskôr v  Hriadkach či Plechoticiach.

                Z tohto titulu sa mnohí obracajú na nás s otázkou ako je to s internetom, ktorý prevádzkuje Obec Nový Ruskov.  Týmto dávame na vedomie , že obecnú sieť bude obec prevádzkovať minimálne do roku 2024 resp. až do doby pokiaľ vo všetkých týchto obciach nebude sprevádzkovaná optická sieť obdobne ako vo Veľkom Ruskove a do doby pokiaľ nebude záujem o služby obecnej siete

Obec Nový Ruskov prevádzkuje sieť buď cez antény  alebo cez  kábel FTP. Cez FTP kábel je prevádzkovaná ul. Lipová (8)a Nová (8) a 17 účastníkov na Sv. Cyrila a Metoda,  vzhľadom na to, že ide o pomerne staré vedenia , môže dochádzať k poruchám káblov(rozpad izolácie, korózii). Čo sa týka tejto drôtovej časti, pokiaľ nie ste spokojní s kvalitou poskytovaných služieb doporučujeme  Vám prechod k alternatívnym providerom E-max, T-com) alebo požiadať o opravu, resp. zmenu služby na wifi tam kde je viditeľnosť na vysielač.

Dolný koniec je pripojený cez wifi technológiu tak ako Malý Ruskov  a ostatné obce Plechotice a Hriadky.

Obec Nový Ruskov poskytuje  iba internet a to 322 domácnostiam, Rýchlosť pripojenia  by mala byť 15 Mbps download a 4 Mbps upload vo Veľkom a Malom Ruskove , ostatní provideri v obci  T-com a E-max okrem vyšších rýchlostí  poskytujú aj televízne balíčky resp. ostatné doplnkové služby. Samozrejme tomu zodpovedá aj cena.

Preto je na každom z Vás aby ste si vybrali  najvhodnejší a najvýhodnejší produkt. Či už Obecný internet  za 6 Eur, alebo T-com cez telefónu linku  od cca 11 Eur alebo optický od cca 16 Eur od E-maxu.

 

Separovaný zber

Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť

Podnikatelia obce