Oznamy
tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva PDF Vytlačiť
Streda, 18 Január 2023 07:41

P O Z V Á N K A

 

 

Týmto zvolávam všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva v Novom Ruskove na tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

20.01.2023 (v piatok) o 17.30 hod

 

Na obecnom úrade v Novom Ruskove

 

Program:

1./ Otvorenie

2./ Určenie overovateľov zápisnice

3./ Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2023 a viacročného rozpočtu na roky 2024 a 2025.

4./ Návrh rozpočtu na rok 2023 a viacročného rozpočtu na roky 2024 a 2025.

5./ Opätovné schválenie a zverejnenie zámeru odpredaja pozemkov podľa osobitného zreteľa – Malý Ruskov – Ing. Kolesár, Bobrík s manželkou, Kovaľ s manželkou

6./ Informácia o výstavbe materskej školy a o ostatných investičných akciách

7./ Cenová ponuka na výmenu vchodových bezpečnostných dverí na obecnom úrade

7./ Rôzne

8./ Záver

 

 

 

 

 

 

  Rastislav Ferkanin

     starosta obce

 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva