fotky z obce

Zasadalo obecné zastupiteľstvo PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
Dňa 14.decembra (v piatok) 2007 o 17.00 hod. sa konalo zasadanie OZ.
Poslanci neschválili ani návrh rozpočtu ani odpredaj pozemkov pod vodnou plochou rybníka. Schválili odmenu pre správcov siete za rok 2007, zakúpenie pyrotechniky na Silvester 2007,ako aj druhý doplnok VZN o miestnych daniach. Viac v rubrike zápisnice OZ. Prílohy:

http://195.28.72.92/~novyruskov/tabula/rozpocet2008.xls
 

Separovaný zber

Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť

Podnikatelia obce