fotky z obce

Zasadalo obecné zastupiteľstvo PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
V utorok o 16:00 sa zišli poslanci OZ v Novom Ruskove aby
znova prejednali návrh rozpočtu obce na rok 2008. Okrem pripomienkovania návrhu rozpočtu schválili rozpočtové opatrenie, schválili kúpne zmluvy pozemkov pod ihriskom, prijali opatrenia na prebierku lipového porastu, schválili zakúpenie PC pre obecný úrad i kroky spojené s pozemkovými úpravami i zámenou pozemkov. Diskusia prebehla ohľadom odkúpenia škôlky ako aj ďaľších aktivít obce.
 

Separovaný zber

Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť

Podnikatelia obce