fotky z obce

PREDAŤ PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
Myslím si, že autor predchádzajúceho článku si zvolil nie celkom výstižný názov pre svoj článok.

Myslím si, že autor predchádzajúceho článku si zvolil nie celkom výstižný názov pre svoj článok.

Skôr by sa hodil názov PREDAŤ.

Snaha o predaj obecných pozemkov pod rybníkom je tu už niekoľko rokov. Doteraz ani jeden z týchto návrhov nebol schválený. Ak sa nemýlim, bude to už štvrtýkrát, keď obecné zastupiteľstvo pravdepodobne bude rokovať o ďalšom návrhu na predaj pozemkov pod rybníkom. Navrhovateľom je vždy tá istá osoba ( J.Š. ). Dokonca na dve rokovania boli prizvaní aj zástupcovia rybárskeho zväzu, aby presvedčili poslancov.

Podľa môjho názoru nie je žiaden súvis medzi prípadným predajom pozemkov a kúpou škôlky, alebo vypracovaním projektu na dom smútku v Malom Ruskove.

Snaha o predaj rybníka tu bola už dávno predtým, ako sa o projektoch na odkúpenie škôlky a vypracovanie projektu na dom smútku začalo diskutovať. Spájanie týchto aktivít je len účelové a má vyvolať dojem, že bez predaja pozemkov pod rybníkom nemôže byť urobený projekt na dom smútku a nemôže byť odkúpená budova škôlky. Je to priehľadný spôsob manipulácie a verím, že poslanci OZ sa ani tentoraz nedajú oklamať takýmto primitívnym trikom.

Obec hospodári s ročným rozpočtom cca 4 000 000.- Sk. Má teda dostatok zdrojov na to, aby z  rozpočtu vyčlenila sumu 50 000.- Sk na projekt domu smútku bez toho, aby musela predávať nehnuteľný majetok.

Podľa môjho názoru predajom pozemkov pod rybníkom obec stratí akúkoľvek kontrolu nad jeho osudom a vlastníctvo okolitých pozemkov bez vlastníctva vodnej plochy bude zbytočným. Budem hlasovať proti predaju pozemkov.

Na doplnenie: Rovnako, ako v tomto prípade J.Š. dovtedy chodil na zastupiteľstvo s návrhmi na predaj ošipárne v Malom Ruskove, kým sa mu to nepodarilo presadiť.

 

Separovaný zber

Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť

Podnikatelia obce