fotky z obce

Vážení priatelia, PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
mrzí ma, že som okamžite nereagoval. Pravda je taká, že

 nemám dostatok času sedieť a vypisovať po internete. Venoval som sa výstavbe šatní pre futbalistov a riešeniu otázok zabezpečenia financií pre dobudovaniu vody a kanalizácie. Aby sa nekrivdilo Malému Ruskovu, čo by som veľmi nerád, zaradíme v piatok na zastupiteľstvo samostatný bod- PRIORITY MALÉHO RUSKOVA.

Nehovorím, že sa v Malom Ruskove prevrátila celá dedina naruby. Snaha bola využiť zvyšnú zeminu z výkopových prác na vyrovnanie terénu pri cintoríne bez vynaloženia veľkých finančných prostriedkov.

Vyrovnanie terénu je predpoklad pre ďalšie práce pri budovaní verejných priestranstiev. Nie je možné bojovať na všetkých frontoch odrazu. V súčasnosti sa vykonáva polohopisné a výškopisné meranie v oboch častiach obce , ktoré bude slúžiť pre spracovanie architektonického riešenia oboch častí obce.

V tomto roku mojím zámerom je napojenie občanov na ulici M.R.Štefánika na verejný vodovod, a ukončenie terénnych úprav pri cerkvi(.dobudovanie a prekrytie odvodnenia z protiľahlej strany  štátnej cesty oproti cerkvi,.zabezpečenie projektu domu smútku, chodníka, parku , resp. aj projekt opravy mosta cez Drahňovec). Pokiaľ sa podarí získať financie na realizáciu architektonických úprav obce, začnú sa práce na jednotlivých častiach. Treba si však uvedomiť že toto nie je všeliek a je nutné organizovať aj v rámci obce pracovné aktivity pri jej zveľaďovaní . Určite nie je vhodnou aktivitou vynášanie domového odpadu do kontajnera pri cintoríne alebo do priekop.

 

Prosím Vás o vhodné námety pre tieto činnosti. Možno by bolo lepšie ak by ste si našli trošku času a zastavili sa na kus reči na obecnom úrade, bude to efektívnejšie ako vypisovanie po internete.

 

Ďakujem za pochopenie a chcem vyjadriť presvedčenie , že do konca volebného obdobia sa nám podarí urobiť kus užitočnej práce, ktorú v obci bude aj vidieť aj cítiť.

 

Separovaný zber

Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť

Podnikatelia obce