fotky z obce

Zasadalo obecné zastupiteľstvo PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
V úvvode starosta zhodnotil plnenie uznesení,
uznesenie týkajúce sa ekonomickej expertízy internetového združenia sa zatiaľ nesplnilo. Zámenná zmluva na pozemok v Trebišove sa zatiaľ nerealizovala.
Starosta vrátil na opätovné prerokovanie uznesenia týkajúceho sa odkúpenia budovy škôlky. Zastupiteľstvo zámer odkúpiť škôlku v zmysle zásad uvedených v návrhu zmluvy schválilo. 
Takisto schválilo priority budovania verejných stavieb v Malom Ruskove.
Schválená bola aj séria kúpnych zmlúv týkajúcich sa priamo a nepriamo výkupu pozemkov pod ihriskom.

Po búrlivej debate poslanci odsúhlasili aj zámer odpredať pozemky pod rybníkom Nový Ruskov.
 

Separovaný zber

Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť

Podnikatelia obce