fotky z obce

Zoznam parciel a užívateľov PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
Bývalý hospodársky obvod PRD Nový Ruskov pozostával z niekoľko katastrálnych území. Vzhľadom na to , že sa množia dotazy ohľadom

skutočného užívania vlastníctva Vašich pozemkov prinášame stručný zoznam pozemkov a nájomcov, ktorí ich užívajú.

 k.ú. Sečovce

 parc.č. 1085, 1117 až 1166- firma Agroprodukt s.r.o Nový Ruskov 172

parc.č. 1167 až 1286/2 – Marián Gajdoš SHR

parc.č. 1287 až 1377- Agrotím Úpor

parc.č. 1378/1 až 1453  - firma Agroprodukt s.r.o Nový Ruskov 172

parc.č. 1529 až 1550  Ján Leškanič SHR

 

k.ú. Veľké Ozorovce

 parc.č. 440 až 460 Agrotím Úpor

parc.č. 461/1 až 461/30 firma Agroprodukt s.r.o Nový Ruskov 172

parc.č. 472/1 až 472/27  Dubiny Čeľovce

 

k.ú. Malé Ozorovce(prebieha ROEP)

parc.č. 1639 až 1644  -  firma Agroprodukt s.r.o Nový Ruskov 172

parc.č. 1645 až 1689 – Igor Harmadi SHR( predbežne na časť pozemkoch sa nachádza muničný sklad-)

parc.č. 1690 až 1718 Agrotím Úpor

 
k.ú. Plechotice

 parc.č.          Dubiny Čeľovce

 

k.ú. Milhostov

 parc.č. 450 až 490  firma Agroprodukt s.r.o Nový Ruskov 172

parc.č. 425 až 453 , 353 až 399 firma Agrotím Úpor

 

Príslušné listy vlastníctva si môžete stiahnuť z www.katasterportal.sk

 

Separovaný zber

Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť

Podnikatelia obce