Registrovať

fotky z obce

PROGRAM BOHOSLUŽIEB FARNOSTI PDF Vytlačiť

PROGRAM BOHOSLUŽIEB FARNOSTI

NOVÝ RUSKOV          

2019

Deň

Čas

Úmysel/ Bohoslužba

 Pondelok  9.9.

 

Sv. a spravodliví Pánovi

predkovia JoachimAnna.

 

18:00

 

+ z rod. Feňarovej,

Rozickej a Ždijovej

 

 Utorok    10.9.

 

Sv. mučenice Ménodora,

MétrodoraNymfodora.

 

18:00

+ Michal

(vd. Valéria Leščišinová)

staroslovienska

 

 Streda    11.9.

 

Naša prepodobná matka

Teodora Alexandrijská.

 

18:00

+ Michal

(vd. Helena Harmadiová)

Štvrtok    12.8.

 

Zakončenie Narodenia Presv. Bohorodičky

Sv. hieromučeník Autonomos.

 

18:00

+ Juraj

(vd. Anna Mantičová)

Deviatnik prípravy

na Národný pochod za život

 

 Piatok    13.9.

 

Predprazdenstvo Povýšenia.

Sv. hieromučeník Kornélius Stotník.

Pamiatka založenia chrámu

sv. vzkriesenia Krista a nášho Boha.

 

      Zdržanlivosť od mäsa.

 

18:00

+ Anna, Ján, Alexander, Michal

(Miroslav Gecik)

   Eucharistická adorácia. Deviatnik

Veľká večiereň s lítijou

 

 Sobota   14.9..

 

Povýšenie úctyhodného a životodarného

Kríža nad celým svetom.

 

      Zdržanlivosť od mäsa.

10:00

 

 

Vyloženie sv. kríža

Sv. liturgia

Myrovanie

Deviatnik

 

Nedeľa 15.9.

14. po Päťdesiatnici. Po Povýšení.

 

Sv. veľkomučeník Nikita.

Presv. Bohorodička Spolutrpiteľka.

 

10:00

 

 

Sv. liturgia

   Deviatnik

zbierka na bohoslovcov II.

 

                  

                             MALÝ RUSKOV

 

Deň

Čas

Úmysel/ Bohoslužba

Utorok  10.9.

16:30

+ Anna, Ján (rod. Pustajová) 

Sobota 14.9.

8:15

Vyloženie sv. kríža   Sv. liturgia  myrovanie

 

Nedeľa  15.9.

8:15

Sv. liturgia zbierka na bohoslovcov II.

 

 

 
Home Program bohoslužieb
Copyright © 2019. Novy Ruskov &