fotky z obce

PROGRAM BOHOSLUŽIEB FARNOSTI PDF Vytlačiť

Bohoslužby sa budú konať za zatvorenými dverami, bez účastí veriacich, sledovať je možné v rozhlase po drôte alebo cez internet www.novyruskov.sk (potrebné je pozerať cez internet explorer- cez toto ide aj zvuk)

 

2020

Deň

Čas

Úmysel/ Bohoslužba

 Sv. a veľký pondelok   6.4.

 

 

15:00

 

+ Marek 

(Juraj Štefanko)

 

 Sv. a veľký utorok    7.4.

 

 

15:00

+ Margita

(Ľubomír Prokopovič)

 Sv. a veľká streda    8.4.

 

 

  Zdržanlivosť od mäsa.

 

15:00

 

+ Ján 

(rod. Mihalčinová)

pohrebná

 

Sv. a veľký štvrtok    9.4.

 

9:00

 

15:00

Sv. liturgia

 

Utiereň strastí

 Sv. a veľký piatok    10.4.

Prikázaný sviatok

 

    Prísny pôst!   (Zdržanlivosť od 

              mäsa a mliečnych výrobkov. Tento

              deň možno jesť 3x, z toho raz dosýta.)

15:00

Veľká večiereň

s uložením pláštenice.

 

 Sv. a veľká sobota   11.4.

 

 

15:00

 

22:00

Večiereň s liturgiou sv. Bazila V.

 

Utiereň Vzkriesenia

Sv. a veľká nedeľa PASCHY  12.4.

 

 

10:00

 

 

 

Sv. liturgia

Požehnanie pokrmov

 

 

                   

 

     MALÝ RUSKOV

 

Deň

Čas

Úmysel/ Bohoslužba

 

 

 

 

 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Program bohoslužieb