fotky z obce

Prinášame najaktualnejší zoznam neznámych vlastníkov za k.ú. Veľký Ruskov PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
Z tohto titulu vyzývame dotknuté osoby aby
si do jesene 2008 usporiadali vlastníctvo k predmetným pozemkom, nakoľko po schválení rozdeľovacieho plánu pôda neznámych vlastníkov bude vytýčená v okrajovej časti chotára. Podotýkame, že celková výmera pôdy SPF predstavuje cca 32 ha.

Zoznam si môžete pozrieť na tomto linku:

klikni tu
 

Separovaný zber

Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť

Podnikatelia obce