fotky z obce

Oznamujeme účastníkom pozemkových úprav v Malom Ruskove, že PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
každý nový vlastník si môže dať vytýčiť nový pozemok v prírode na základe žiadosti, ktorú
je potrebné adresovať Obvodnému pozemkovému úradu v Trebišove. 
 

Separovaný zber

Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť

Podnikatelia obce