fotky z obce

19.septembra sa konalo obecné zastupiteľstvo PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
Program rokovania sa niesol v týchto bodoch:
 
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení
3./ Určenie overovateľov zápisnice ( p. Puškáš, RNDr. Švec )
4./ Škôlka – súčasnosť a budúcnosť – stanovisko zboru kurátorov ku kúpe budovy škôlky obcou
5./ Žiadosť o odpredaj obecných pozemkov
6./ Vodovod – kanál
7./ Rôzne
            - šatne
- projekty DS, chodník a verejné priestranstvá v Malom Ruskove
            - projekt rekonštrukcie KD vo Veľkom Ruskove
            - monografia obce - informácia
           - SAD – autobusové spoje
           - sponzorovanie Klubu Venuša – žiadosť
8./ Záver

Viac v rubrike zápisnice OZ.
 

Separovaný zber

Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť

Podnikatelia obce