fotky z obce

Verejné priestranstvo v Malom Ruskove PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
V týchto dňoch firma Agroprodukt s.r.o. so svojim mechanizmom
 upravila verejné priestranstvo v Malom Ruskove.  Prekrytím priekopy došlo k spojeniu priestoru s plochou na ktorej stojí Gr. kat. chrám.
  Samozrejme verejné priestranstvo je upravené v hrubom.

Následne bude potrebné upraviť a vyplanirovať  breh potoka, cez zimu upadne navážaná hlina aj nad prekrytým kanálom, teda bude potrebné dorovnať plochy.

Na jar by sa mohlo celé priestranstvo finálne upraviť tak aby na budúce leto tam bol pekný trávnik.

Uvedeným priestranstvom plánuje sa výstavba chodník aod obchodu po koniec dediny, a počíta sa tam aj oddychová zôna s lavičkami a zeleňou.

V štádiu riešenia je projekt chodníka. zároveň je potrebné doriešiť aj úpravu verejného priestranstva , najmä prístupu na cintorín cez architektonicky prijateľný mostík.

Na zváženie je aj úprava a vyrovnanie plochy na cintoríne a estetizácia koryta potočika podľa návrhov záhradného architekta.

 

Separovaný zber

Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť

Podnikatelia obce