fotky z obce

Materská škôlka PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
Ako ďalej?

V týchto týždňoch sa riešil ďalší osud materskej škôlky.  Dnes možno konštatovať, že máme dve správy: jednu dobrú a druhú zlú:


Najprv k tej dobrej:

Obec vykonala potrebné opatrenia na to aby materská škôlka sa udržala.
Nepochopiteľné je to , že obecné zastupiteľstvo na svojom predminulom zasadaní riadne sa uznieslo, že materská  škôlka pokračuje v doterajšom režime, agentúra JPP rozniesla chýr po obci , že škôlka končí v januári, čo je nezmysel.

Teda škôlka funguje a je predpoklad,  že bude fungovať aj ´ďalšie roky.

Druhá správa je ta horšia:
Medzi obcou a gr. kat. cirkvou sa jednalo o odkúpení budovy škôlky. Obec navrhuje kúpnu cenu 600 000 Sk so 7 ročnými splátkami (prvou splátkou 230 000 Sk po podpise zmluvy).

Zbor kurátorov súhlasí s predajom ale nesúhlasí s dĺžkou splátok a navrhuje splatnosť kúpnej ceny do konca roka 2010. Odôvodňuje to tým, že Gr. kat. cirkev má v pláne rekonštrukciu fasády chrámu, kde sú potrebné nemalé finančné prostriedky.

 

V podstate o rok oslávime 100 rokov od výstavby gr. kat chrámu. Je na mieste aj požiadavka kurátorov.  Na druhej strane rozpočet obce je dosť napätý. Obec sa zaviazala, že vykryje stratu z prevádzky materskej školy. Ďalšie finančné prostriedky bude potrebovať na 5% spoluúčasť pri ďalšom budovaní vodovodu a kanalizácie, či podporu športových aktivít a úhradu projektov pre žiadosti o financie z EÚ.

 

Preto by bolo na mieste, ak by obe strany našli vôľu a v predmetnej veci našli kompromis.

Verím, že obe strany nájdu vôľu spolu rokovať. Veď kde je vôľa tam je aj cesta.

 

Separovaný zber

Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť

Podnikatelia obce