fotky z obce

Likvidácia divokých skládok v obci PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
V týchto dňoch sa pripravuje dokumentácia ohľadom výskytu divokých skládok v chotári
našej obce. Preto žiadame všetkých obyvateľov obce aby  každú divokú skládku zistenú v chotári obce nahlásili na obecný úrad. Obec predmetnú skládku bude monitorovať a vrámci svojich finančných možnosti likvidovať.
 

Separovaný zber

Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť