fotky z obce

Na poslednom tohtoročnom zasadaní PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
obecného zastupiteľstva nedošlo
k schváleniu návrhu rozpočtu obce. Zostavovateľ je povinný ho prepracovať v zmysle pripomienok. Takisto VZN o dotovaní škôlky bolo presunuté na január. Bola schválená žiadosť pre SPF ako aj ponuk ana odpredaj pozemkov obce, ktoré sú v držbe alebo užívaní obyvateľov obce. Návrh nájomnej zmluvy ohľadom pozemkov pod rybníkom bol posunutý na dopracovanie.
Obecné zastupiteľstvo apelovalo na užívateľa obilných skladov ohľadom riešenia prístupu do objektu skladu s dôrazom na nadmerné poškodzovanie prístupovej cesty a mosta cez Drahňovec.
Obecné zastupiteľstvo takisto odložilo návrh na prejednanie odmeny starostovi na januárovu schôdzu.

Prejednanie medziúveru bolo takisto odložené na január.
Starosta informoval o vyhodnotení výberového konania a zhotoviteľovi diela FREDI TRADE, s. r. o. s ktorým vstúpi do jednania.

Návrh aby sa deň obce v roku 2010 konal v Malom Ruskove pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda nenašiel odozvu u maloruskovských poslancov.

Obecné zastupiteľstvo schválilo len úpravu VZN o miestnych daniach a poplatkoch v zmysle zverejného návrhu.
 

Separovaný zber

Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť