fotky z obce

Obecný les
Prenájom obecného lesa 2014-2024 PDF Vytlačiť
Štvrtok, 15 Január 2015 09:28
Obecný majetok -  les vo výmere 119 ha Zemplínskej Teplici bol prenajatý na dobu 10 rokov  od 31.8.2013 na dobu 10 rokov  najneskôr však do doby schválenia nového lesného hospodárskeho plánu  nájomcovi Marekovi Mandelovi  z Remetskýc ...
Čítajte viac...
 
Obecný les- 1995-2014 PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
Začiatkom januára 1949 prebrala les patriaci obci Veľký Ruskov dočasná okresná správna komisia na základe § 5 nariadenia SNR č. 26/45 pod štátnu správu. Podľa dohadov o vlastníctve nehnuteľností obec Nový Ruskov nadobudla do užívania ...
Čítajte viac...
 
Nedeľná vizitácia v obecnom lese PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
Za účasti starostu obce a poslancov obce prebehla nedeľu poobede vizitácia obecného lesa v k.ú. Zemplínska Teplica. Zúčastnení skontrolovali priebeh hranice obecného majetku, ako aj zásahy na lesných porastoch. Vzhľadom na to , že doteraz n ...
Čítajte viac...
 


Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť