fotky z obce

Vseob. zavaz. nariad.
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nový Ruskov č. 1/2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nový R PDF Vytlačiť
Utorok, 03 Január 2023 17:24
Návrh tohto  všeobecne záväzného nariadenia / VZN/   Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 28. 11. 2022 Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 28.11.2022 Dátum začiatk ...
Čítajte viac...
 
Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nový Ruskov číslo 1/2013 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nový Ruskov PDF Vytlačiť
Štvrtok, 02 Január 2020 06:35
OBEC  Nový Ruskov   Návrh         Dodatok č. 4  k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nový Ruskov číslo 1/2013 o     miestnych daniach a     ...
Čítajte viac...
 
Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nový Ruskov číslo 1/2013 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nový Ruskov PDF Vytlačiť
Štvrtok, 02 Január 2020 06:17
OBEC  Nový Ruskov   Návrh         Dodatok č. 3  k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nový Ruskov číslo 1/2013 o     miestnych daniach a     p ...
Čítajte viac...
 
určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nový Ruskov PDF Vytlačiť
Štvrtok, 22 August 2019 12:20
    Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nový Ruskov č. ….......... o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zar ...
Čítajte viac...
 
VZN o vylepovaní volebných plagátov politických subjektov vo volebných kampaniach na ver. pri. Obce Nový Ruskov PDF Vytlačiť
Streda, 23 Máj 2018 12:47
Obec Nový Ruskov     VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2018   O vylepovaní volebných plagátov politických subjektov vo volebných kampaniach na verejných priestranstvách Obce Nový Ruskov   Obec Nový Ruskov podľa § 6 ods. 1 z ...
Čítajte viac...
 
VZN o organizácii miestneho referenda PDF Vytlačiť
Streda, 23 Máj 2018 12:37
Obec Nový Ruskov   Všeobecne záväzné nariadenie  Obce Nový Ruskov č. 2/2018 o organizácii miestneho referenda   Obec Nový Ruskov v súlade s ustanovením § 6 ods. 1, § 4 ods. 3 písm. m) a § 11a ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o ob ...
Čítajte viac...
 
o organizácii miestneho referenda PDF Vytlačiť
Streda, 02 Máj 2018 05:41
Obec Nový Ruskov   NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia  Obce Nový Ruskov č. 2/2018 o organizácii miestneho referenda   Obec Nový Ruskov v súlade s ustanovením § 6 ods. 1, § 4 ods. 3 písm. m) a § 11a ods. 9 zákona č. 369/1990 ...
Čítajte viac...
 
O vylepovaní volebných plagátov politických subjektov vo volebných kampaniach na verejných priestranstvách Obce Nový Ruskov PDF Vytlačiť
Streda, 02 Máj 2018 05:40
Obec Nový Ruskov     NÁVRH     VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2018   O vylepovaní volebných plagátov politických subjektov vo volebných kampaniach na verejných priestranstvách Obce Nový Ruskov   Obec ...
Čítajte viac...
 
Dodatok č. 2 k VZN č.1/2013 PDF Vytlačiť
Štvrtok, 20 Október 2016 12:44
Dodatok č.2   k Všeobecne záväznému nariadeniu  Obce Nový Ruskov o zbere a likvidácii komunálneho  a drobného stavebného odpadu     Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu   ) Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnut ...
Čítajte viac...
 
Viac článkov...
<< Začiatok < Predošlý 1 2 3 Nasledujúca > Koniec >>

Strana 1 z 3
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť