fotky z obce

Dokumenty obce
Up

Dokumenty obce


 

ID Popis Dátum Link Veľkosť
triedenie odpadu 2021 2
triedenie odpadu
24. Február 2022
155.06 kB

prjmy - nvrh 2022
Návrh rozpočtu na rok 2022
17. Január 2022
195.13 kB

289.01 kB
o -pozemkov a lesn odbor
Oznámenie o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania údajov z evidencií vedených nájomcom
10. Január 2022
656.94 kB

289.01 kB
na gazdovskim dvore
Na gazdovskim dvore- publikácia
30. December 2021
20.06 MB

289.01 kB
uk e-max -optick sie transport tv milhostov vodojem n.ruskov
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

E-MAX INTERNET & IT, s. r. o., Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov, IČO: 36659142
- rozhodnutie o umiestnení telekomunikačnej stavby „Optická sieť, transport Trebišov –
Milhostov – vodojem Nový Ruskov“
03. December 2021
270.49 kB

289.01 kB
pln kontrolnej innosti nov ruskov
Plán kontrolnej činnosti 
26. November 2021
432.07 kB

289.01 kB
sprva nezvislho audtora
Správa nezávislého audítora
27. Október 2021
1.19 MB

289.01 kB
oznmenie verejnou vyhlkou o vzve k ostrneniu vozidla
Oznámenie verejnou vyhláškou o výzve k odstráneniu vozidla
27. Október 2021
284.06 kB

289.01 kB
16-2021 veobecn zvzn nariadenia koickho samosprvneho kr
Všeobecne záväzné nariadenia  Košického samosprávneho kraja 
01. Október 2021
505.48 kB

289.01 kB
nvrh zveren et obce nov ruskov a rozpotov hospodrenie
Návrh Záverečný účet obce Nový Ruskov   a rozpočtové hospodárenie za rok 2020
30. September 2021
4.05 MB

289.01 kB
tabuka vpotu vytriedenia ko 2020_nov ruskov
Tabuľka výpočtu vytriedenia KO rok 2020
10. September 2021
127.35 kB

289.01 kB
tabuka vpotu vytriedenia ko 2019_v2 novy ruskov
Tabuľka výpočtu vytriedenia KO rok 2019
10. September 2021
109.61 kB

289.01 kB
oznmenie o vstupe na pozemok
Oznámenie o vstupe na pozemok
23. August 2021
161.13 kB

289.01 kB
dohoda o urovnan
Dohoda o urovnaní 
03. August 2021
3.89 MB

289.01 kB
zmluva o dielo . 01 -m -2021 - matersk kola v obci nov ru
Zmluva o dielo č. 01/MŠ/2021  Materská škola v obci Nový Ruskov
07. Júl 2021
2.02 MB

289.01 kB
vyhlaenie volieb na pozciu hlavnho kontrolra obec nov rusk
Vyhlásenie volieb na pozíciu hlavného kontrolóra Obce Nový Ruskov 
28. Jún 2021
323.55 kB

289.01 kB
vzva pre vlastnkov lesov ktor nepoiadali o navrtenie uvacch prv k lesnm pozemkom
Výzva pre vlastníkov lesov, ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích  práv k lesným pozemkom 
11. Jún 2021
734.64 kB

289.01 kB
vzva pre vlastnkov lesov ktor do 30.6.2019 poiadali o navrtenie uvacch prv k lesnm pozemkom
Výzva pre vlastníkov Lesných pozemkov ktorí do 30.6.2019 požiadali o navrátenie užívateľských práv k lesným pozemkom
11. Jún 2021
146.73 kB

289.01 kB
vberov konanie na obsadenie miesta riaditea materskej kol
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy v Novom Ruskove
25. Máj 2021
1.07 MB

289.01 kB
veobecne zvzn nariadenie koickho samosprvnho kraja
Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja 
19. Máj 2021
1.27 MB

289.01 kB
 
Strana 2 z 7
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť