fotky z obce

Dokumenty obce
Up

Dokumenty obce


 

ID Popis Dátum Link Veľkosť
pzvnka- obecn zastupitestvo
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 8.12.2020
04. December 2020
304.04 kB

nvrh kontrolnej innosti hlavnho kontrolra na i.a ii. polrok
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. a II. polrok  2021
04. December 2020
456.45 kB

oznmenie o zaaat konania - vrub drevn 04. November 2020
435.99 kB

zvoz nefunknch elektorospotrebiov

23. September 2020
608.68 kB

odporuanie
Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov - ODPORÚČANIE
18. August 2020
427.58 kB

pln udratelnej mobility koickho samosprvneho kraja -zveren stanovisko
Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja- záverečné stanovisko
02. Júl 2020
225.52 kB

zaveren et nov ruskov 2019
Záverečný účet Nový Ruskov 2019
21. Máj 2020
869.06 kB

verejn vyhlka_rozhodnutie_izolcia v domcom prostred
Verejná vyhláška, ktorou sa nariaduje vydanie rozhodnutia o nariadeni opatrenia na predchádzanie vzniku šírenia prenosného ochorenia
10. Marec 2020
2.74 MB

1.66 MB
kalendr zvozu 2020
kalendár zvozu 2020
14. Február 2020
748.89 kB

1.66 MB
planudrzatelnej mobility
Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja – zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu
07. Február 2020
39.28 kB

1.66 MB
Rozpočet obce na rok 2020 príjmy a výdavky
Rozpočet obce na rok 2020  príjmy a výdavky
29. Január 2020
400.65 kB

117.57 kB
informan povinnos prevdzkovatea-nov ruskov- voby do nr sr 1
Voľby 2020- informačná povinnosť
20. Január 2020
793.76 kB

117.57 kB
zpisnica z 5. zasadnutia oz 9.10.2019
Zápisnica z 5. zasadnutia oz 9.10.2019
30. Október 2019
1020.34 kB

117.57 kB
Výzva na predlozenie cenovej ponuky- výkaz výmer
Výzva na predlozenie cenovej ponuky- výkaz výmer
16. August 2019
99.85 kB

117.57 kB
Vyzva na predlozenie cenovej ponuky- Prestavba kultúrneho domu
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Prestavba kultúrneho domu - rekonštrukcia podlahy vrátane podlahového kúrenia.
16. August 2019
3.21 MB

117.57 kB
odpady
rozpis odpadov
27. Február 2019
315.54 kB

117.57 kB
verejn vyhlka
verejna vyhlaska  na prenajom pody
20. Január 2019
524.12 kB

117.57 kB
h rozpočtu 2019 vydavky
Návrh rozpočtu na rok 2019 výdavky
10. Január 2019
377.56 kB

117.57 kB
nvrh rozpotu 2019
Navrh rozpoctu 2019
10. Január 2019
133.10 kB

377.56 kB
verejn vyhlka lucky

Verejná vyhláška

 

IBV malý Ruskov - rozšírenie nn siete

20. December 2018
260.20 kB

377.56 kB
 
Strana 4 z 7
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť