Geodetické zameranie intravilánu obce- verejne zhromaždenie Vytlačiť
Streda, 11 Apríl 2018 06:42

Katastrálny odbor Okresného úradu  Trebišov a Geografický a kartografický úrad  Bratislava a Obec Nový Ruskov

 

týmto oznamuje

 

, že v obci Veľký a Malý Ruskov sa vykoná nové mapovanie  a to z dôvodu, že súčasná mapa intravilánu obce vznikla (zastavaného územia obce v 19. storočí s jej postupnými zmenami a doplnkami ) za pomocou vtedajších technických  prostriedkov.

 

Preto  horeuvedené organizácie vykonajú nové zameranie plotov,  resp. tak kde nie sú ploty tak vyznačených hraníc pozemku.  Na základe merania sa vyhotoví digitálna mapa intravilánu obce so skutočným zameraním hraníc pozemkov.

 

Od obyvateľov obce je potrebné sprístupniť svoje nehnuteľnosti za účelom merania a tam kde nie sú ploty alebo viditeľné hranice  , je potrebné aby si ich susedia  spoločne vyznačili  v teréne.

 

V piatok 13. apríla v kultúrnom dome vo Veľkom Ruskove o 17:00  a neskôr 18:00 v Malom Ruskove sa uskutoční verejné zhromaždenie, na ktorom pracovníci gku vysvetlia podrobnosti, prípadne zodpovedia na otázky týkajúce sa meriania.