fotky z obce

Oznamy
Nový Ruskov
V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E O B C E Nový Ruskov o D A N I Z N E H N U T E Ľ N O S T I PDF Vytlačiť
Štvrtok, 20 December 2012 13:26
V Š E O B E C N E   Z Á V A Z N É   N A R I A D E N I E   O B C E   Nový Ruskov   č. 2/2012   O  D A N I Z  N E H N U T E Ľ ...
Čítajte viac...
 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nový Ruskov č.1/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Nový Ruskov PDF Vytlačiť
Štvrtok, 20 December 2012 13:24
Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom ziradení v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 4 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákon ...
Čítajte viac...
 
Všeobecne záväzné nariadenie o obecných poplatkoch PDF Vytlačiť
Štvrtok, 20 December 2012 13:23
Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2012 o obecných poplatkoch Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove vo veciach územnej samosprávy v zmysle §6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov sa u ...
Čítajte viac...
 
Trebišovčan reprezentoval na balónovej fieste v Japonsku PDF Vytlačiť
Pondelok, 03 December 2012 16:29
Viac na :  http://trebisov.korzar.sme.sk/c/6610497/trebisovcan-reprezentoval-na-balonovej-fieste-v-japonsku.html   ...
Čítajte viac...
 
Skúšobný živý prenos z gr. kat. chrámu vo Veľkom Ruskove PDF Vytlačiť
Utorok, 27 November 2012 17:31
V týchto dňoch sa spúšťa skúšobný priamy prenos z bohoslužieb v Gr. kat. chráme vo Veľkom Ruskove. Prístupný je iba z obecnej siete na linku http://cerkev.ruskov Zvuk ide iba v prehliadači " Internet Explorer" ...
Čítajte viac...
 
Nahlas čiernu skládku PDF Vytlačiť
Piatok, 23 November 2012 07:54
Na internet funguje zaujimavý link na stránku, ktorá sa zaoberá monitorovaním a evidovaním čiernych skládok občanmi.  K predmetnej aktivite s amôžeme prihlásiť aj my a to tým, že zmonitorujeme všetky čierne skládky v katastri obce. ...
Čítajte viac...
 
Program odpadového hospodárstva Košického kraja- pripomienkovanie PDF Vytlačiť
Štvrtok, 08 November 2012 10:00
Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2011 - 2015samotný dokument je na stránke:     http://www.ke.kuzp.sk/dokumenty.html   http://eia.enviroportal.sk/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-kosickeho-kraja-na-roky-2011-2015 ...
Čítajte viac...
 
Súpis z roku 1828 Veľký a Malý Ruskov PDF Vytlačiť
Piatok, 26 Október 2012 18:48
V prílohe  si môžete pozrieť aj súpis z roku 1828 týkajúcich sa našich predkov.   www.ruskov.net/dokumenty/supis     ...
Čítajte viac...
 
Kaštieľ v susedných Plechoticiach PDF Vytlačiť
Piatok, 26 Október 2012 18:20
    ...
Čítajte viac...
 
Oznámenie o strategickom dokumente UPN Trebišov PDF Vytlačiť
Pondelok, 24 September 2012 19:21
Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č.1 ÚPN mesta Trebišov" je k nahliadnutiu na obecnom úrade počas stránkových dní do 5.10.2012. ...
Čítajte viac...
 
Územný plán obce Nový Ruskov-záverečný návrh PDF Vytlačiť
Pondelok, 17 September 2012 07:58
Obec Nový Ruskov týmto zverejňuje záverečný návrh územného plánu Obce Nový Ruskov. Tento je prístupný verejnosti v papierovej podobe na obecnom úrade alebo na tejto stránke:   Textová časť:  www.ruskov.net/dokumenty/upo/text ...
Čítajte viac...
 
<< Začiatok < Predošlý 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nasledujúca > Koniec >>

Strana 17 z 34
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home