fotky z obce

Oznamy
Nový Ruskov
Záverečný účet Obce Nový Ruskov za rok 2011 PDF Vytlačiť
Štvrtok, 21 Jún 2012 18:27
Záverečný účet Obce Nový Ruskov za rok 2011 I. Údaje o plnení rozpočtu II. Bilancia aktív a pasív III. Stav a vývoj dlhu IV. Hospodárenie príspevkových organizácií V. Poskytnuté záruky podľa jednotlivých p ...
Čítajte viac...
 
OZNAM O POVINNOSTI IDENTIFIKÁCIE A REGISTRÁCIE SPOLOČENSKÝCH ZVIERAT a očkovanie proti besnote PDF Vytlačiť
Štvrtok, 24 Máj 2012 14:12
Povinnosť identifikácie a registrácie spoločenských zvierat (psy, mačky, fretky)vyplýva pre vlastníkov týchto zvierat zo Zákona č. 39/200iz.z. o veterinárnej starostlivostiv znení zákona Č. 342/2011 Z.z., kde sa v § 19, odseku 9 hovorí: P ...
Čítajte viac...
 
Vážení občania, PDF Vytlačiť
Pondelok, 21 Máj 2012 12:32
Vážení občania, Poniektorí z vás si neuvedomujú, že do kotlov, či do otvoreného ohniska nepatria žiadne plastové fľaše, fólie, gumy, umelé vlákna, či iný odpad. Výsledkom tejto činnosti je nedokonalé spaľovanie produkujúce ce ...
Čítajte viac...
 
Starostlivost' o pol'nohospodársku pôdu - upozornenie PDF Vytlačiť
Streda, 02 Máj 2012 11:03
VEC: Starostlivost' o pol'nohospodársku pôdu - upozornenie Obvodný pozemkový úrad Trebišov ako orgán 'ochrany poľnohospodárskej pôdy príslušný na konanie podľa ustanovení § 23 zákona NR SR Č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní po ...
Čítajte viac...
 
Územný plán - ZÁVEREČNÉ STANOVISKO Z POSÚDENIA STRATEGICKÉHO DOKUMENTU č. 2012/000002 PDF Vytlačiť
Utorok, 24 Apríl 2012 17:47
  ZÁVEREČNÉ STANOVISKO Z POSÚDENIA STRATEGICKÉHO DOKUMENTU Číslo: 2012/00002   viac na http://eia.enviroportal.sk/detail/upn-obce-novy-ruskov     ...
Čítajte viac...
 
Prevádzka a zariadenie na spracovanie ostatných odpadov kategórie "O" - thermo-katalytickým spracovaním odpadov, s následnou výrobou elektrickej energie a tepla v k.ú. obce Nový Ruskov" PDF Vytlačiť
Pondelok, 02 Apríl 2012 18:29
Navrhovateľ, STRONG-M s.r.o. ,Kazanská 1173, 821 07 Bratislava predložil Ministerstvu životného prostredia SR zámer navrhovanej činnosti "Prevádzka a zariadenie na spracovanie ostatných odpadov kategórie "O" - thermo-katalytickým spracovaním o ...
Čítajte viac...
 
Voľby do NRSR 2012 v našej obci PDF Vytlačiť
Pondelok, 12 Marec 2012 07:58
Zdroj: http://nrsr2012.statistics.sk/menu/index_sk.html     Pozri tiež http://volby.sme.sk/c/6295738/vysledky-volieb-2012-ako-hlasovali-ludia-vo-vasej-obci.html   Početplatnýchhlasovspolu KDH SDĽ SNS OĽaNO SaS PaS NÁŠ KRAJ ...
Čítajte viac...
 
Rozpočet na rok 2012 PDF Vytlačiť
Streda, 29 Február 2012 19:31
Obec Nový Ruskov týmto zverejňuje obecným zastupiteľstvom schválený rozpočet na rok 2012.     Prijmy: http://domasa.sk/obec/nruskov/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=125:2&id=7:prihl&idfile=1&Itemid=192       V ...
Čítajte viac...
 
Správa o hodnotení strategického dokumentu „Plán rozvoja PDF Vytlačiť
Streda, 29 Február 2012 07:54
Z Á V E R E Č N É S T A N O V I S K O (Číslo: OPK/2012/139) vydané Krajským úradom životného prostredia Košice podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znen ...
Čítajte viac...
 
OZNÁMENIE O PREROKOVANÍ KONCEPTU ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE PLECHOTICE PDF Vytlačiť
Streda, 22 Február 2012 12:18
OZNÁMENIE   O PREROKOVANÍ KONCEPTU ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE PLECHOTICE   a Správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie   podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie       ...
Čítajte viac...
 
Dom smútku v Malom Ruskove PDF Vytlačiť
Sobota, 07 Január 2012 10:10
V týchto dňoch bol predložený návrh projektového zámeru "Domu smútku v Malom Ruskove"   viac na www.ruskov.net/dokumenty/2012/dsmr.pdf       Pripomienky poslancov:      "Dobrý deň,  z technického hľadiska mám tieto ...
Čítajte viac...
 
<< Začiatok < Predošlý 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nasledujúca > Koniec >>

Strana 18 z 34
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home