Nový Ruskov
OZNAM PDF Vytlačiť
Streda, 29 Júl 2015 10:15
OZNAM pre obyvateľov obce.Obec Nový Ruskov, zastúpená starostom obce Ing. Jánom Borovským, Vám týmto oznamuje že od 03.08.2015 do 07.08.2015 vrátane bude Obecný úrad z dôvodu čerpania dovolenky ZATVORENÝ. Ing. Ján Borovskýstarosta o ...
Čítajte viac...
 
P O Z V Á N K A PDF Vytlačiť
Piatok, 26 Jún 2015 05:31
P O   Z   V   Á N K   A   Týmto zvolávam všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva v   Novom Ruskove a občanov obce na piate zasadnutie obecného zastupiteľstva 29. 06 .2015 (v pondelok) o 19.00 hod.  Na obecnom úrade    Pro ...
Čítajte viac...
 
Vyhlásenie volieb na pozíciu hlavného kontrolóra obce PDF Vytlačiť
Utorok, 16 Jún 2015 08:17
Vyhlásenie volieb na pozíciu hlavného kontrolóra Obce Nový Ruskov           Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a Uznesenie Obecného zastupiteľ ...
Čítajte viac...
 
Pozvánka PDF Vytlačiť
Piatok, 12 Jún 2015 11:54
      Týmto zvolávam všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva v   Novom Ruskove a občanov obce na  štvrte zasadnutie obecného zastupiteľstva   15. 06 .2015 (v pondelok) o 19.00 hod.     Na obecnom úrad ...
Čítajte viac...
 
Prerušenie distribúcie elektriny PDF Vytlačiť
Piatok, 05 Jún 2015 10:19
Dňa 29. júna 2015 v čase od 09:00 h do 13:30 h bude plánová odstávka elektrickej energie v časti obce Veľký Ruskov úseky:ul Sv. Cyrila a Metoda od č. d. 136 po č. d. 81, od č. d. 49 po č. d. 147Veľký Ruskov 1, Veľký Ruskov 154, Veľký R ...
Čítajte viac...
 
Úprava VN 269- PDF Vytlačiť
Streda, 13 Máj 2015 07:02
Východoslovenská distribučná a.s. pripravuje realizáciu nižšie uvedenej stavby, ktorej obsahom je úprava existujúceho VN vedenia podľa priloženej grafickej dokumentácie. http://www.novyruskov.sk/index.php?option=com_phocadownload&view=cat ...
Čítajte viac...
 
Regionálna integrovaná stratégia Košického kraja- pripomienkovanie PDF Vytlačiť
Štvrtok, 30 Apríl 2015 11:20
viac  http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-strategia-rius-kosickeho-samospravneho-kraja   ...
Čítajte viac...
 
Výzva PDF Vytlačiť
Štvrtok, 23 Apríl 2015 11:30
  Pri preberaní stavby kanalizácie v obci Nový Ruskov časť Veľký Ruskov v roku 2014 do správy VVS,a.s., závod Trebišov, bol zo strany obce daný prísľub k zabezpečeniu napojenosti  obyvateľov na verejnú kanalizáciu V rámci s ...
Čítajte viac...
 
Vážený pán starosta, vážení páni poslanci, PDF Vytlačiť
Pondelok, 09 Február 2015 08:47
Týmto si Vás dovoľujeme opakovane osloviť s ponukou bytov na nájomné bývanie pre Vašu obec, nakoľko projekt je vo fáze úplneho dokončenia. Jedná sa o byty v rekonštruovanej bytovke postavenej na poz.parc.č.1329/44, v k.ú. Veľký Rus ...
Čítajte viac...
 
Výsledky referenda v obci PDF Vytlačiť
Nedeľa, 08 Február 2015 14:26
Nový RuskovDátum a čas poslednej aktualizácie údajov08.02.2015 02:16:20Počet okrskov2Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií2Podiel odovzdaných zápisníc okrskových komisií v %100,00Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznam ...
Čítajte viac...
 
Prerušenie distribúcie elektriny PDF Vytlačiť
Štvrtok, 05 Február 2015 07:55
Dňa 25. februára 2015 v čase od 11:00 h do 14:30 h bude plánovaná odstávka elektrickej energie.Malý Ruskov 1, ČOM: 0000486381, EIC: 24ZVS0000063678AMalý Ruskov 1, ČOM: 0000573280, EIC: 24ZVS0000080301N  ...
Čítajte viac...
 
<< Začiatok < Predošlý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>

Strana 10 z 34
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home