SVÄTÉ MISIE NOVÝ RUSKOV PDF Vytlačiť
Nedeľa, 14 Máj 2017 09:21

SVÄTÉ MISIE NOVÝ RUSKOV

20. – 28.5.2017

 

MILOSTIVÝ ČAS MISIÍ

20. máj – sobota

17:00  korunka Božieho milosrdenstva

17:15  privítanie o. misionárov

17:30  sv. liturgia s misijnou kázňou

 

BOH JE LÁSKA

21. máj – nedeľa

   8:15  sv. liturgia s misijnou kázňou

             (Malý Ruskov)

 

   9:30  radostný ruženec (deti)

10:00  sv. liturgia s misijnou kázňou

 

15:00  stretnutie otcov misionárov

            s deťmi a mládežou ZŠ a ich

            rodičmi

 

HRIECH

22. máj – pondelok

   9:00  korunka Božieho milosrdenstva

   9:15  škola modlitby I.

 

16:00  sviatosť zmierenia detí a mládeže

             ZŠ

17:00  bolestný ruženec

17:30  sv. liturgia s misijnou kázňou

 krížová cesta ulicami obce (doniesť sviečky)

 

OBRÁTENIE SRDCA

23. máj – utorok

   9:00  korunka Božieho milosrdenstva

   9:15  škola modlitby II.

10:00  stretnutie pre vdovcov a vdovy

 

16:00  sviatosť zmierenia vdovcov a vdov

17:00  moleben k Božskému srdcu

             Ježišovmu

17:30  sv. liturgia s misijnou kázňou

            katechéza pre ženy

             a dievčatá od 17 rokov

 

JEŽIŠ – PÁN MÔJHO ŽIVOTA

24. máj – streda    

   9:00  korunka Božieho milosrdenstva

   9:00 – 12:00  sviatosť zmierenia pre

                           ženy

 

15:30  sviatosť zmierenia pre ženy

17:00  slávnostný ruženec

17:30  sv. liturgia s misijnou kázňou

             obnova krstných sľubov;

              katechéza pre mužov

              a mládencov od 17 rokov

 

MÁRIA, MATKA USTAVIČNEJ POMOCI

25. máj – štvrtok  (NANEBOVSTÚPENIE)

   9:00  korunka Božieho milosrdenstva

   9:00 – 12:00  sviatosť zmierenia pre

                           mužov

 

17:00  sv. liturgia s misijnou kázňou

            (Malý Ruskov)

 

15:30  sviatosť zmierenia pre mužov

17:00  moleben k Presvätej Bohorodičke

17:30  sv. liturgia s misijnou kázňou

            novéna k Matke ustavičnej pomoci    

            s prosbami a poďakovaním

EUCHARISTIA

26. máj – piatok

   8:00  sviatosť zmierenia a pomazanie

             chorých, ktorí sú doma

 

17:00  ruženec svetla

17:30  sv. liturgia s misijnou kázňou

            eucharistická poklona

             s odprosovaním za hriechy farnosti;

             obnova manželských sľubov

 

SMRŤ ČLOVEKA

27. máj – sobota

10:00  stretnutie otcov misionárov

             s mládežou SŠ, VŠ a pracujúcou           

             mládežou;

             sviatosť zmierenia mládeže     

 

17:00  moleben k bl. Metodovi D. Trčkovi;

            uctenie relikvií

17:30  sv. liturgia s misijnou kázňou

              sviatosť pomazania chorých

 

PROSTRIEDKY ZOTRVANIA V DOBROM

28. máj – nedeľa

   9:30  akatist k Presvätej Bohorodičke

10:00  sv. liturgia s misijnou kázňou

             požehnanie náboženských    

             predmetov; zbierka na sv. misie;

             slávnostné zakončenie sv. misií;

             posvätenie a pozdvihnutie misijného  

             kríža; zasvätenie farnosti a obce    

             Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie

 

 

 

Sväté misie vykonajú otcovia redemptoristi pod vedením o. Mikuláša Tressu, CSsR

 

 

 

Gréckokatolícka cirkev,

farnosť Nový Ruskov

Sv. Cyrila a Metoda 135

07501 Nový Ruskov

 

o. Peter Labanič

0911-711264

056/6726535

Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

 

 

 

„V milostivom čase som ťa vyslyšal a v deň spásy som ti pomohol.

Hľa, teraz je milostivý čas,

teraz je deň spásy!“

(2Kor 6,2)

 

 

 

„Modlite sa, modlite sa mnoho a prinášajte obety za hriešnikov.“

***

„Ľudia nech sa polepšia a vyprosujú odpustenie pre hriešnikov“

***

„Nech ľudia viac neurážajú Pána, ktorý je už dosť urážaný.“

 

Panna Mária vo Fatime 1917

 

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Nový Ruskov

 

Ťa pozýva na

 

SVÄTÉ MISIE

 

20.5. – 28.5.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Cirkevné oznamy a články SVÄTÉ MISIE NOVÝ RUSKOV