Oznamy
Informatívna správa o postupe obstarania a prerokovania zadania pre spracovanie ÚPN PDF Vytlačiť
Štvrtok, 06 Január 2011 13:37

Informatívna správa

o postupe obstarania a prerokovania zadania pre spracovanie ÚPN

Prerokovanie zadania sa uskutočnilo v období od 20.11.2010 do 20.12.2010 na základe oznámenia, ktoré bolo zaslané všetkým dotknutým obciam, orgánom štátnej správy, Košickému samosprávnemu kraju a organizáciám, správcom inžinierskych sietí. Ďalej bolo oznámenie vystavené na verejnej tabuli obce pre obyvateľov s možnosťou nahliadnutia do elaborátu na obecnom úrade v Novom Ruskove. Zadanie bolo v uvedenom období zverejnené na internetovej stránke spracovateľa http://www.boskov.sk/.a na internetovej stránke obce http://www.novyruskov.sk/. Vznesené pripomienky sú akceptované a zapracované do čistopisu zadania. U organizácií a orgánov štátnej správy, ktoré sa nevyjadrili, sa v zmysle ustanovení §20 ods.4 stavebného zákona predpokladá, že k návrhu zadania nemajú pripomienky.

 

 

December 2010

Spracovala: Ing. arch. Ľuboslava Vlčková,

obstarávateľ ÚPN O Nový Ruskov, reg.č. 071

 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Informatívna správa o postupe obstarania a prerokovania zadania pre spracovanie ÚPN