Oznamy
Ing. Ján Borovský - kandidát na starostu obce- volebný program PDF Vytlačiť
Utorok, 11 November 2014 17:55
Ing. Ján Borovský
Kandidát na starostu obce Nový Ruskov


Vážení spoluobčania, už po tretíkrát sa uchádzam o Vašu dôveru. Uvedomujem si,  čo obnáša funkcia starostu v oboch našich častiach obce. Je to o hľadaní kompromisov nielen medzi Malým a Veľkým Ruskovom ale aj medzi samotnými skupinami voličov i medzi  poslancami.  Je to o trpezlivosti zdolávať náročné úlohy, o vytrvalosti presadiť záujmy obce, o asertivite pri riešení úloh obce v styku so štátnymi orgánmi či dodávateľmi, hľadaní financií na naplnenie cieľov  a určení si  správnych priorít a v neposlednom rade je to aj schopnosť povzniesť sa nad osočovaním resp. nevďakom.
Počas dvoch volebných období som nazbieral aj ďalšie pozitívne i negatívne skúsenosti týkajúce sa chodu  samosprávy. Pozitívne skúsenosti ma posilnili, z tých negatívnych som si zobral ponaučenie. Svoje  dlhodobé pracovné skúsenosti a politický i osobný vplyv chcem aj v tomto volebnom období využiť pre rozvoj obce. 


Uchádzam sa o Vašu dôveru, pretože:
počas mojich dvoch volebných období bola zrealizovaná kanalizácia vo Veľkom Ruskove a v nasledujúcom volebnom období chcem dokončiť túto stavbu aj v Malom Ruskove
pripravil  som kompletný projekt rekonštrukcie škôlky a výstavby stacionára (vrátane stavebného povolenia) a tento chcem v ďalšom volebnom období z mimorozpočtových zdrojov aj zrealizovať
budem pokračovať v podpore športu najmä  futbalu( vo februári sa črtá možnosť finančne zabezpečiť výstavbu multifunkčného ihriska); budem hľadať priestory aj pre vytvorenie posilňovne, chcem pokračovať v podpore kultúrnych akcií a v podpore  miestnej folklórnej skupiny

ďalej chcem:
zrealizovať opravu kultúrneho domu v Malom Ruskove
vytvoriť podmienky pre realizáciu zámeru výstavby rodinných domov v Malom Ruskove- sídlisko „Lúčky“; a  vytvárať podmienky pre zvyšovanie počtu obyvateľov a tým aj podielových daní
pristúpiť k realizácii projektu  domu smútku v Malom Ruskove na základe už spracovanej stavebnej dokumentácie
opravovať miestne chodníky, miestne komunikácie, 
revitalizovať námestie a park  vo Veľkom Ruskove, 
zlepšiť údržbu verejnej zelene a jej výsadbu.
zlepšiť starostlivosť o extravilán obce, opraviť a udržiavať hlavné poľné cesty s možnosťou rekreačného bicyklovania
zlikvidovať divoké skládky v chotári obce
zvýšiť starostlivosť o obecný lesík, obecné pozemky pri rybníku, výsadba parku v Malom Ruskove a zelene na cintoríne 
vytvoriť s prispením  úradu práce pracovné miesto pre technicky a odborne zdatnú osobu – koordinátor/ údržbár. Zlepšiť efektívnosť práce „aktivačných “ pracovníkov.  Zvýšiť  investície do kosačiek a náradia.
dobudovať za pomoci schválenej dotácie ministerstva vnútra kamerový systém v obci
znížiť energetickú náročnosť verejného osvetlenia, zvýšiť jeho účinnosť


Od Vás  Vážení občania 
očakávam, konštruktívne reálne nápady a vecné pripomienky i konštruktívnu kritiku, dvere na obecnom úrade sú pre každého z Vás otvorené, takisto očakávam Váš vyšší záujem o veci obecné 

Pred nami je plno cieľov, chuť naplniť ich  tu je,  no základným východiskom ich realizácie je finančné krytie týchto zámerov. 
Rozpočet obce je ročne cca 200.000 Eur. Na zabezpečenie chodu obce potrebujeme cca 170.000 Eur. Zvyšné prostriedky vo výške cca 30.000 Eur môžeme smerovať do rozvoja obce. Z toho vyplýva, že zo zvyšujúcej sumy  sa zázraky robiť nedajú. Preto je nevyhnutné získať mimorozpočtové zdroje. Za posledné dve volebné obdobia som týmto spôsobom zabezpečil pre rozvoj obce viac ako 1,5 milióna Eur. (Výstavba šatní, rekonštrukcia kultúrneho domu, chodník v Malom Ruskove, výstavba vodovodu a kanalizácie, kamerový systém, rekonštrukcia strechy  domu smútku vo Veľkom  Ruskove, športovisko v Malom Ruskove a v neposlednom rade aj príspevok pre gr.kat cirkev.)

Verím, že sa nám tieto priority podarí naplniť. Dúfam, že moja vízia na ďalšie štyri roky Vás oslovila a veríte v moje  schopnosti a reálne možnosti ju naplniť.              Ing. Ján Borovský
kandidát na starostu obce Nový Ruskov

 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Ing. Ján Borovský - kandidát na starostu obce- volebný program