Oznamy
Upozornenie občanov obce PDF Vytlačiť
Piatok, 05 December 2014 07:12

Na základe skúseností z predchádzajúcich zimných období a následných problémov z rozmrznutými meradlami Vás žiadame, aby ste si zabezpečili zaizolovanie vodomernej šachty a tak sa zabránilo poškodeniu vodomera.

Táto povinnosť vyplýva z § 26 ods. 1 písm. e) zákona číslo 442/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, t. j. "odberateľ je povinný dbať o to, aby nedošlo k poškodeniu maradla..."

 

 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Upozornenie občanov obce