fotky z obce

Decembrová kontrola v obecnom lese PDF Vytlačiť
Streda, 14 Január 2015 07:24

Decembrová kontrola  v obecnom lese

V závere decembra 2014 bola vykonaná obhliadka obecného lesa v Zemplínskej  Teplici. Boli prejdené porasty v ktorých sa vykonávala ťažba v roku 2013. Pod hrebeňmi a najmä v neprístupných častiach sa nachádzajú  popadané chorobou napadnuté  torzá kmeňov  vhodné maximálne na biomasu. V západnej časti obecného lesa  boli zistené drobné nežiaduce zásahy do porastu, ktoré boli odkonzultované s nájomcom lesa a jeho lesným hospodárom.  V predjarí zidentifikujeme cez GPS spodnú hranicu trvalých trávnych porastov, nakoľko teraz nie je hranica v prírode zrejmá.

 

Separovaný zber

Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť