Oznamy
Plán spoločných opatrení PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
Oznamujeme všetkým účastníkom pozemkových úprav k. ú Veľký Ruskov, že
na úradnej tabuli je zverejnený plán spoločných opatrení a zariadení a sprievodná dokumentácia je k dispozícii na obecnom úrade.

Dotknuté osoby môžu podať pripomienky a návrhy do 15 dní od zverejnenia tohto návrhu to na Pozemkový úrad v Trebišove, priamo alebo prostredníctvom obecného úradu.

Po tomto termíne sa na nové pripomienky nebude prihliadať.Plán spoločných opatrení a zariadení sa týka umiestnenia nových poľných ciest, ich štruktúry, ako aj ekologických prvkov a iných spoločných a verejných zariadení.


Plán všeobecných zásad si môžete pozrieť tu
http://www.ruskov.net~novyruskov/tabula/vseobeczasady.pdf
 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Plán spoločných opatrení