Oznamy
Slovenská elektrizačná prenosová sústava PDF Vytlačiť
Piatok, 30 Apríl 2010 00:00

vydala súhlasné stanovisko pre pripojenie do rozvodnej siete fotovoltické elektrárne v Malom Ruskove
 fotovoltické elektrárne v Malom Ruskove. Viac v tejto správe: www.sepsas.sk/seps/informacia2009_12_11.asp

V našej obci je uvažované s výstavbou 12 MW výkonu a uchádzajú sa o to tri firmy.

V podstate sa jedná o solárne panely,ktoré by mali byť rozložené na 34 ha pozemku.

Výhoda pre obec je príjem dane z nehnuteľnosti,  ,ktorá bude vyššia ako u ornej pôdy, vytvorenie pracovných príležitosti stráženie, kosenie , údržba, nevýhodou je zmena charakteru krajiny.

Obecné zastupiteľstvo vydalo súhlasné stanovisko s tým, že boli určené rámcové podmienky. V priebehu územného konania je ďaľšia možnosť zosúladenia uvedenej aktivity s podmienkami určenými ochranou prírody a krajiny, záujmami obce a jej obyvateľov.

Osud fotovoltaickej elektrárne vo Veľkom Ruskove na pozemkoch medzi Novou ulicou a družstvom je neznámy.

 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Slovenská elektrizačná prenosová sústava