Oznamy
Preflákame šancu urobiť z Malého Ruskova druhe Švajčiarsko? PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
Štvrtok 11.mája 2006 sa uskutočnilo pracovné jednanie za účasti pozemkového úradu, členov predstavenstva združenia pozemkových úprav v Malom Ruskove
, zástupcu SPF ako aj zhotoviteľa projektu pozemkových úprav.

            Zhotoviteľ prezentoval návrh Všeobecne záväzného funkčného usporiadania územia podliehajúceho do obvodu pozemkových úprav v časti obce  Malý Ruskov.

            Úž ako som spomínal v predchádzajúcom článku, obsahom takého plánu je racionálne usporiadanie pozemkov, spoločných zariadení a ekologických opatrení v k.ú. Malý Ruskov.

            Po prezentácii optimálneho variantu zúčastnení diskutovali ohľadom jediného problému , ktorý bráni jeho realizácii a to je nedostatok pôdy.

            Obec Nový Ruskov sa rozhodla, že na spoločné zariadenia obetuje všetkých 15 ha. Avšak predmetná výmera je nedostačujúca, nakoľko na realizáciu predmetných zariadení je potrebné cca 30 ha pôdy.

            Najviac pôdy je potrebné na zriadenie miestneho biocentra pri rybníku , ako aj na pokrytie výmery súčasných kanálov.

           

            Zo strany pozemkového úradu je snaha znížiť podiel ekologických zariadení tak aby vlastníci nemuseli prispieť na spoločné zariadenia takmer žiadnou výmerou.

            Svoje snahy odôvodňujú skúsenosťami z Čeľoviec. Neviem  aká je mentalita Čeľovčanov, ale myslím si , že ekologické povedomie obyvateľov Nového Ruskova bolo vždy na oveľa vyššej úrovni ako v okolitých obciach. viď zeleň v obci, separovaný zber.

           

            Domnievam sa , že stojí pred nami veľká úloha a to zmeniť mesačnú nudnú krajinu , na krajinu na akú sú zvyknutí v Rakúsku alebo Švajčiarsku. Máme jedinečnú šancu to zmeniť, ak teraz zanedbáme ekologické prvky, neskôr ich ťažko dobudujeme. Malý Ruskov potrebuje zónu oddychu, potrebuje ihrisko, potrebuje stromoradia popri cestách, potrebuje vetrolamy, potrebuje bujnú vegetáciu popri potoku Drahňovec, potrebuje živočíchy.

Nie všetko je o oraní a o nenažranosti.

Myslím si , že tých 4% , teda 4 áre z 1 ha nikoho nezabije.  Ak Malý Ruskov bude ukážkovou krajinou,  aj ceny pozemkov sa zvýšia tak , že tých 4 % obetovaných na spoločné zariadenia sa mnohokrát znásobia.

 

Každý si musí uvedomiť jednu vec, že skutočnú hodnotu budú mať jeho pozemky až po scelení, teraz ich hodnota je skôr iba symbolická.
 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Preflákame šancu urobiť z Malého Ruskova druhe Švajčiarsko?