Všeobecné záväzné nariadenie č. 3 o určovaní ulíc a verejných priestranstiev v obci Nový Ruskov a to na základe súhlasu Okresného úradu v Trebišove a vyjadrenia Okresnej názvoslovnej komisie zo dňa 24.6.1999. PDF Vytlačiť
Štvrtok, 06 Január 2011 14:12

Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove na základe § 6 Zákona NR SR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, § 11 Zákona NR SR  č. 221/1996 Z.z. a vyhlášky č. 347/1997, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb, vydáva toto

 

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie

č. 3

o určovaní ulíc a verejných priestranstiev

v obci Nový Ruskov

a to na základe súhlasu Okresného úradu v Trebišove a vyjadrenia Okresnej názvoslovnej komisie zo dňa 24.6.1999.

Čl. 1

Ulice obce Nový Ruskov, časť Veľký Ruskov v súlade s platnými predpismi sa označujú takto:

Ulica Sv. Cyrila a Metoda -  od číslo domu /ďalej len č.d../ 1 po č.d. 147

a od    č.d. 81 po č.d. 146

 

Ulica Nová  - od č.d. 156 po č.d. 169 a od č.d. 182 po č.d. 186

 

Ulica Lipová  - od č.d. 20 po č.d. 180

 

Čl. 2

 

Ulice obce Nový Ruskov, časť obce Malý Ruskov budú pomenované následovne:

 

Ulica M.R. Štefánika  - od č.d. 1 po č.d. 25 a od č.d. 26 po č.d. 59

 

Ulica Jarková  - od č.d. 31 po č.d. 46

 

Čl. 3

 

Tabuľky s nápisom ulíc budú zhotovené z trvanlivého materiálu a umiestnené na viditeľnom mieste.

 

 

Toto všeobecné záväzné nariadenie schvaľuje obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove dňa:

 

 

Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda platnosť:

 

 

 

V Novom Ruskove 21.7.1999

 

 

Viera Chomová

starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Všeobecné záväzné nariadenie Všeobecné záväzné nariadenie č. 3 o určovaní ulíc a verejných priestranstiev v obci Nový Ruskov a to na základe súhlasu Okresného úradu v Trebišove a vyjadrenia Okresnej názvoslovnej komisie zo dňa 24.6.1999.