Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva PDF Vytlačiť
Piatok, 12 December 2014 08:50
P O Z V Á N K A

 

 

 

Týmto zvolávam všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva v Novom Ruskove a občanov obce na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

15.12.2014 (v pondelok) o 18.00 hod.

 

 

v salóniku kultúrneho domu vo Veľkom Ruskove.

 

Program:

 

1./ Otvorenie

2./ Určenie overovateľov zápisnice

3./ Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce (predseda miestnej volebnej komisie)

4./ Zloženie sľubu novozvoleného starostu

5./ Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva

6./ Vystúpenie novozvoleného starostu

7./ Voľba mandátovej a návrhovej komisie

8./ Vymenovanie zástupcu starostu obce

9./ Schválenie odmien poslancom OZ za uplynulé volebné obdobie

10./ Schválenie platu starostu

11./ Schválenie odmien poslancov

12./ Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva

13./ Diskusia

14./ Záver

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Ing. Ján Borovský

                                                                          starosta obce  

 

 

 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva