fotky z obce

Novoročný príhovor starostu PDF Vytlačiť
Utorok, 13 Január 2015 09:43

 

Vážení spoluobčania,

 

Želám Vám v Novom  roku veľa šťastia, zdravia a božieho požehnania, veľa radosti, pokoja v rodinách, veľa osobných a pracovných úspechov.

 

Zároveň by som Vám chcel poďakovať za prejavenú dôveru do ďalšieho volebného obdobia.  V tomto   volebnom období sme si stanovili veľa náročných úloh, ktoré chceme splniť. Dúfam, že s vašou podporou, vážení spolu občania,  sa nám to  podarí.  

 

 Nielenže zlepšíme vzájomnú komunikáciou medzi obecným úradom  a  Vami – voličmi ale vynaložíme maximálne úsilie pri budovaní našej obce tak aby sme ju všetci považovali  za najlepšie miesto kde sa  chceme vrátiť po práci , kde chceme tráviť svoj voľný čas. Vaše konštruktívne  pripomienky a návrhy budú mať na obecný úrad dvere vždy otvorené.

 

V tomto roku 2015 sme si stanovili niekoľko prioritných úloh. Ide o dokončenie kanalizácie v Malom Ruskove, rekonštrukciu materskej školy vo Veľkom Ruskove a výstavbu multifunkčného ihriska vo Veľkom Ruskove. Je každému jasné , že tieto akcie nie je možné realizovať z rozpočtu obce. Úspešnosť týchto hlavných investičných zámerov záleží na získavaní mimorozpočtových  prostriedkov o ktoré sa uchádzame.

 

Samozrejme okrem týchto troch prioritných akcií budeme dolaďovať súčasný stav a vízie o obraze našej obce tak a by sme vytvorili životné prostredie, ktoré poteší oko i dušu nielen nás ale aj našich návštevníkov. Naďalej budeme podporovať kultúrne ,  športové  aktivity ako aj každú iniciatívu, ktorá napomôže rozvoju obce.

 

Verím, že sa nám spoločnými silami podarí  a budeme na našu obec  právom hrdí.

 

Ešte raz Vám chcem zaželať šťastie , zdravie a veľa spokojnosti vo Vašich príbytkoch.

 

Ďakujem za pozornosť.

 

 

V Novom Ruskove, dňa 1.1.2015 

 

 

Ing. Ján Borovský

   starosta obce

 

Separovaný zber

Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť

Podnikatelia obce